วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 

“มนุษย์จะต้องตระหนักรู้ว่า ถ้าจะหาความสุขจากการพิชิตธรรมชาติ ถึงแม้ธรรมชาติพินาศหมด มนุษย์ก็จะยังไม่พบความสุข แต่ถ้าจะมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติ มนุษย์จะมีความสุขได้ทันทีทุกเวลาตลอดไปจนกระทั่งเขาพัฒนาตนให้ถึงความไร้ทุกข์” ♥♥๛

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ใน “พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์” (ปาฐกถาพิเศษ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔)

 

เชิญอ่านฉบับเต็ม PDF: http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/buddhism_as_the_foundation_of_science.pdf

ฟังเสียงบรรยาย MP3 (ตอนที่ ๑): http://files.watnyanaves.net/uploads/File/sounds/buddhism-foundation-of-science/buddhism-foundation-of-science_05.mp3

♠♠ MP3 (ตอนที่ ๒): http://files.watnyanaves.net/uploads/File/sounds/buddhism-foundation-of-science/buddhism-foundation-of-science_06.mp3

♠♠♠ MP3 (ตอนที่ ๓): http://files.watnyanaves.net/uploads/File/sounds/buddhism-foundation-of-science/buddhism-foundation-of-science_07.mp3

♠♠♠♠ MP3 (ตอนที่ ๔): http://files.watnyanaves.net/uploads/File/sounds/buddhism-foundation-of-science/buddhism-foundation-of-science_08.mp3

♠♠♠♠♠ MP3 (ตอนที่ ๕ - จบ): http://files.watnyanaves.net/uploads/File/sounds/buddhism-foundation-of-science/buddhism-foundation-of-science_09.mp3


 

โดย เสดพีร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net