วันที่ ศุกร์ มกราคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์อนุโมทนาคนไทยที่ช่วยเหลือกันยามมีภัย
 

“...เวลานี้ที่ประเทศไทยเรา ทางภาคใต้เกิดฝนตกหนักมีอุทกภัย น้ำท่วมใหญ่อะไรต่างๆ เหล่านี้ เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศชาติของแผ่นดินทรุดลงไป ที่อื่นมีความเจริญมั่นคงแข็งแรง เมื่อเรามีน้ำใจ ฝ่ายวัตถุเรามีความพร้อม เราก็นำเอาไปช่วยเหลือกัน


ก็น่าอนุโมทนาน้ำใจของโยมญาติมิตรที่เป็นเพื่อนร่วมชาติ เวลาเพื่อนพี่น้องภาคใต้มีความทุกข์มีภัยเกิดขึ้นเราก็ไม่ทอดทิ้งกัน ก็นำเอาวัสดุปัจจัยต่างๆ ปัจจัย ๔ ส่งไปช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ก็อย่างนี้แหละ


เราก็ต้องทำตัวให้เข้มแข็ง แข็งแรงไว้ เป็นส่วนประกอบที่มาเสริมกัน ทำงานประสานเสริม อันนี้ก็ขอย้ำว่าเป็นระบบองคาพยพ ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ แต่ละส่วนก็บำรุงไว้ให้แข็งแรง จะได้พึ่งตัวเองได้ด้วย แล้วก็จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นเกื้อกูลกัน เสริมกัน เวลาที่ใดที่หนึ่งมีภัยที่อาจคาดหมายได้ มีอันเพลี่ยงพล้ำเสื่อมโทรมหรืออย่างไรก็แล้วแต่ เสียกำลังไป ก็มาช่วยเหลือกัน อย่างนี้ก็จะเจริญงอกงาม...”

 

 ๛♥๛ บางส่วนจากสัมโมทนียกถา โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในงาน “สู่ทศวรรษที่ ๒ ชาติภูมิสถาน ป.อ. ปยุตฺโต” ณ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐


 

โดย เสดพีร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net