วันที่ อังคาร มกราคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ซอกมุมหนึ่ง..ของปัตตานี!!!


ปัตตานี เป็นหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้

 

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

หอนาฬิกาสามวัฒนธรรม

ที่มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท หรือนอกเมือง

และชุมชนเมือง

ปัตตานีก็ไม่ต่างกับหลายๆจังหวัด

 

ศาลหลักเมืองปัตตานี

ที่มีมีชุมชนค่อนข้างแออัดในชุมชนเมือง

เมื่อผู้คนอยู่กันหน้าแน่นก็หนีไม่พ้น คือ แหล่งเสื่อมโทรม

อีกมุมหนึ่งของเมืองปัตตานี

โซนถนนอุดมวิถี

 

ชุมชนเมืองเก่า

 

ลักษณะบ้านเรือนที่ยังมีซากแห่งความเจริญรุ่งเรืองในอดีต

ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับศาลเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว

อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของปัตตานี

เขตชุมชนแถบนี้

เดิมที ในอดีต เคยเป็นแหล่งที่เคยรุ่งเรือง

ในการค้าขายกับต่างชาติ

เพราะ ปัตตานีนับเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีต

 เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปของพวกพ่อค้าชาวตะวันตก

ชาวโปรตุเกสและชาวฮอลันดา  

ตั้งสถานีการค้าที่ปัตตานีก่อนที่จะติดต่อกับอยุธยา 

เรือสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นได้ขนถ่ายแลกเปลี่ยนรับสินค้าจากตะวันตกที่ปัตตานี

ไปจำหน่ายต่อที่อยุธยาและที่อื่น ๆ

  โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรก

ที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับปัตตานีในปี พ.ศ. 2059  

และในสมัยต่อมาก็มีการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าวานิชชาวอังกฤษ 

ทำให้ปัตตานีมีความเจริญรุ่งเรือง

 ส่งผลให้มีผู้คนมาปลูกบ้านเรือนอยู่กันอย่างแน่นหนามาก 

 เมืองท่าปัตตานีเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในย่านทะเลแถบนี้

(ชบาตานีเคยเขียนเล่าไว้

http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani/2011/05/19/entry-1)

ดังนั้น เมื่อเป็นเมืองเก่าแก่

บ้านเรือนและถนนหนทางจึงไม่สามารถจะขยายให้กว้างได้

ผู้คนจึงอยู่ร่วมกันอย่างแออัด

สิ่งที่เราเห็นกันอยู่ประจำจนชินตา

คือ อาคารที่อยู่อาศัยค่อนข้างเก่าคร่ำคร่า

ถนนหนทางก็ดูไม่ค่อยสะอาด

แม่น้ำลำคลองก็เต็มไปด้วยขยะ

อีกทั้งน้ำในคลองดำปี๋

แต่จำเนียนกาลผ่านไป

ฉันเองก็ไม่ค่อยมีภารกิจจะได้เข้าเมืองบ่อยนัก

เพราะชีวิตอยู่แต่โรงเรียน และเรือกสวนไร่นา

ดังนั้น จะเข้าเมืองเมื่อมีธุระจำเป็นเท่านั้น

หากแต่ เมื่อวาน ฉันมีภารกิจต้องเข้าเมือง

และจำเป็นต้องผ่านไปถนนเส้นนี้

แต่สิ่งที่ฉันเคยเห็นจนชินตามันกลันอันตรธานไปเสียสิ้น

มีแต่สภาพบ้านช่องที่มีสีสันสวยงาม

ลำคลองก็ไร้ซึ่งขยะ

สภาพสะพานและฝาผนังของร้านค้าริมลำคลอง

 

กลับปรากฏภาพวาด

ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนปัตตานี

 

ฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่า

จะได้เห็นภาพอันสวยงามเหล่านี้

ใครผ่านไปผ่านมาก็ลงแวะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันแทบทุกทุกคน

ไม่เว้นแม้แต่ฉันเองก็อดที่จะลงไปถ่ายภาพอันสวยงามเหล่านั้นไว้

 

เพื่อเป็นความภาคภูมิใจว่า

บ้านเมืองฉันก็สวยงามไม่แพ้บ้านเมืองไหน

 

ฉั น รั ก ปั ต ต า นี!!!

มานั่งเฝ้ายายขายของ

 

.........................................

ป.ล.

ขอบคุณ ผู้ริเริ่มและลงมือทำให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่

 ฉันจะหาโอกาสไปค้นหา...คนต้นเรื่อง

เพื่อจะขอขอบคุณและขอร่วมอุดมการณ์ด้วยอีกคน

โดย ชบาตานี

 

กลับไปที่ www.oknation.net