วันที่ พุธ มกราคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การจัดกิจกรรมวันครู ที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


ที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

 

 

           เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นายรังสิต วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี งานวันครู ครั้งที่ 61 โดยมี นายประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กล่าวรายงานต่อท่านประธาน นายรังสิต วงษ์แก้ว ประธานในพิธี อ่านสาส์นของ นายกรัฐมนตรี นายจำเนียร พันทวี ครูอาวุโสนอกประจำการ นำกล่าวสวดคำฉันท์ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเชิญผู้เข้าร่วมพิธี สงบนิ่ง 1 นาที ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ ครูอาวุโสนอกประจำการ นำกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าผู้ปกครอง จากนั้นแต่ละวิทยาลัย กล่าวคำขวัญวันครูของแต่ละสถานศึกษาตามลำดับ มีสถานศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดรวม 20 สถานศึกษา นายเถลิงเกียรติ โนนทนวงศ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ในฐานะครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวให้โอวาทและข้อคิดกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
           การจัดกิจกรรมวันครู ปีพ.ศ. 2560 ป็นปีที่ 61 เป็นการจัดงานตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น วันครู กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการจัดงานขึ้นตามความเหมาะสม เป็นการร่วมแสดง ความกตัญญูกตเวที และรำลึกถึง บูรพาจารย์ การจัดกิจกรรมวันครู เป็นการส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดี ระหว่างครูกับผู้ปกครองและประชาชนโดยทั่วไป เป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และ วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เป็นการกระตุ้นถึงความสำคัญของ วันครู 

         กิจกรรมงานวันครูในวันนี้ ประกอบด้วย การทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การมอบรางวัลดีเด่น ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด 280 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net