วันที่ พฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เผย4ทีมชนะรางวัลประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ “Drive DD UnitedSeason2ธนชาตประกันภัย จัดการประกวดคลิปวิดีโอโครงการ Drive DD UnitedSeason2” ในหัวข้อ “IT’S COOL TO BE CALMขับอย่างเท่ ดูดี มีสติรอบตัดสิน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานจาก 17 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากกว่า 100 ทีมทั่วประเทศเข้าชิงแชมป์คลิปวิดีโอที่มีผลงานสร้างสรรค์ (Creativity) และคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity)ชิงทุนการศึกษารวม100,000บาท พร้อมรางวัลพิเศษประเภทสร้างสรรค์ ด้วยการจัดส่งคลิปพร้อมเจ้าของผลงานไปประกวดและดูงานเวทีโฆษณาที่เก๋าที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิค“ADFEST 2017” มูลค่ารางวัลรวมกว่า 200,000 บาท

 

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการบริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)กล่าวว่าจากอัตราการเสียชีวิตของอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละปี ได้สร้างผลกระทบและทำให้ประเทศสูญเสียทรัพยากรบุคคล และค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องร่วมกันป้องกันแก้ไขและร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น ธนชาตประกันภัยจึงได้จัดโครงการ “Drive DD United Season 2”ขึ้นมาซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ด้านการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นี้โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสร้างวิถีการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนช่วยรณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจสังคม และมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถยนต์ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ลดการสูญเสีย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืนซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศในภาวะรวมต่อไป

โครงการ “DriveDD UnitedSeason 2”เป็นโครงการประกวดคลิปวิดีโอของกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสูงสุด เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ IT’SCOOLTO BE CALM ขับอย่างเท่ ดูดี มีสติ ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้แสดงความรู้ความสามารถด้านการสร้างสรรค์ผลงานด้านรณรงค์การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนวัยเดียวกัน ให้หันมาใส่ใจและมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถยนต์และใช้ถนนอย่างปลอดภัย

การประกวดคลิปวิดีโอมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 17 ทีมจากนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 100 ทีม เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบตัดสินซึ่งจะคัดเหลือผู้ชนะเพียง 4ทีมเข้าไปชิงรางวัลประเภทคลิปวิดีโอที่มีผลงานสร้างสรรค์(Creativity)จำนวน 3รางวัล

 

และประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity) จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษารวม 100,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และยังได้มอบรางวัลพิเศษให้กับผู้ชนะเลิศด้านผลงานสร้างสรรค์ (Creativity) ด้วยการส่งผลงานเข้าประกวดเวที ASIA PACIFIC ADVERTISING FESTIVAL 2017 (ADFEST 2017) พร้อมส่งทีมเจ้าของผลงานไปศึกษาดูงานเพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้ในเวทีโฆษณาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิค มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท อีกด้วย

4 ทีมนักศึกษาคว้าแชมป์สุดยอดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ โครงการธนชาตประกันภัย “Drive DD United Season 2

 

ธนชาตประกันภัยประกาศผลรอบตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ Drive DD UnitedSeason 2 ในหัวข้อ  “IT’S COOL TO BE CALM ขับอย่างเท่ ดูดี มีสติ” โดยทีม Shut up Studio” จากมหาวิทยาลัย    ราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ (Creativity) ทีม “Dent Drive” จากมหาวิทยาลัยมหิดล  คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม “WhiteShoes Production” จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ส่วนทีม “PAP” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity)

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการบริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ธนชาตประกันภัยได้จัดการประกวดคลิปวิดีโอโครงการ Drive DD UnitedSeason 2 ในหัวข้อ  IT’S COOL TO BE CALM ขับอย่างเท่ ดูดี มีสติซึ่งการแข่งขันดำเนินมาถึงรอบตัดสิน และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบ 17 ทีมจากนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 100 ทีม โดยแต่ละทีมเมื่อได้รับทุนสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท เพื่อนำคลิปวิดีโอกลับไปพัฒนาให้สมบูรณ์แบบ ต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งธนชาตประกันภัยรู้สึกภูมิใจที่มีส่วนขับเคลื่อนให้เยาวชนเห็นความสำคัญกับประเด็นการขับขี่อย่างมีสติเพื่อสร้างวัฒนธรรมอันดีในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกัน และเพื่อให้ได้ผลงานคลิปวิดีโอที่ดีที่สุด ธนชาตประกันภัยได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านส่งเสริมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนด้านการสร้างสรรค์ผลิตผลงานคลิปวิดีโอและภาพยนตร์ระดับประเทศ เข้าร่วมตัดสินซึ่งประกอบด้วย นายพีระยศ เหมะสิขัณฑกะ ผู้อำนวยการ    ส่วนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.), นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), นายปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทย, นาย        ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการนิตยสาร aday, นางสาวณธิดา รัฐธนาวุฒิ    ผู้ก่อตั้ง MarketingOops.com และนายณภัทร ตั้งสง่า เจ้าของรางวัลประกวดหนังสั้นและ Viral Clip มากมาย และผู้เขียนหนังสือ “สร้างเงินล้านผ่าน Viral Clip”

ทั้งนี้ ผลการตัดสินจากคณะกรรมการและจากคะแนน Pupularity จากผู้ชม เป็นดังนี้ ทีม Shut up Studio” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ (Creativity) ทีม     “Dent Drive” จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ทีม “WhiteShoes Production” จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ส่วนทีม “PAP” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity)

นายพีระพัฒน์ กล่าวด้วยว่า นักศึกษาทั้ง 4 ทีม จะได้รับทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท และทีม Shut up Studio” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ (Creativity) ธนชาตประกันภัยมอบรางวัลพิเศษให้ โดยส่งไปศึกษาดูงานเวที ASIA PACIFIC ADVERTISING FESTIVAL (ADFEST) ซึ่งเป็นเวทีโฆษณาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิคซึ่งปีนี้จะจัดระหว่างวันที่ 22-25 มี.ค. ที่พัทยา พร้อมส่งผลงานเข้าประกวดให้ด้วยในรอบปีหน้า รวมมูลค่ารางวัลกว่า 200,000 บาท นอกจากนี้ ธนชาตประกันภัยจะสนับสนุนผลงานของผู้ชนะการแข่งขันด้วยการพัฒนาต่อยอดคลิปวิดีโอให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่                สู่สาธารณชนบนช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศได้รับชม เพราะเชื่อว่าหากทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยจากการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนแล้ว สังคมไทยจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลมีสมาชิก ดังนี้


ทีม Shut up Studio มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  1. นายภานุวิชย์ โสภณสิริรักษ์           นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการการจัดการ
  2. นายพุฒิพงศ์ ชูเดช                      นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการการจัดการ
  3. นายปริวรรต จิรภาสธนวัต             นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการการจัดการ

ทีม Dent Drive  มหาวิทยาลัยมหิดล

  1. นายรัชพงศ์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ           นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทย์
  2. นายเสฏฐวุฒิ ชูชัยแสงรัตน์           นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทย์

 

ทีม WhiteShoes Production มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  1. นายธนธร วาสกุล                        นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะดิจิตอลมัลติมิเดีย
  2. นางสาวพรรณพิมล แซ่ตั้ง            นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะดิจิตอลมัลติมิเดีย
  3. นายภัทรพล สุพรประดิษฐ์            นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะดิจิตอลมัลติมิเดีย

 

ทีม PAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1.    นายกิตติณัฏฐ์ เลาพรึ่งพิสิฐ          นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

2.    นายศักดิ์สิทธ์ เพชรทอง              นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

3.    นางสาวปริชญา บำรุงเสนา           นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

 

สำหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมตัดสินการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้มาจากหน่วยงานที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านส่งเสริมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนด้านการสร้างสรรค์ผลิตผลงานคลิปวิดีโอและภาพยนตร์ระดับประเทศเพื่อร่วมกันคัดเลือกคลิปวิดีโอที่ดีที่สุด ประกอบด้วย นายพีระยศเหมะสิขัณฑกะผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.), นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), นายปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทย, นายทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการนิตยสาร aday,นางสาวณธิดา รัฐธนาวุฒิ ผู้ก่อตั้ง MarketingOops.com และนายณภัทร ตั้งสง่า เจ้าของรางวัลประกวดหนังสั้นและ Viral Clip มากมาย และเป็นผู้เขียนหนังสือ “สร้างเงินล้านผ่าน Viral Clip” เป็นต้น

 

นายพีระพัฒน์ กล่าวด้วยว่า ผู้ชนะเลิศในโครงการ Drive DD United Season 2”ด้านงานสร้างสรรค์ (Creativity) ธนชาตประกันภัยจะสนับสนุนด้วยการส่งผลงานดังกล่าวเข้าประกวดในเวที ADFEST 2017 พร้อมส่งเจ้าของผลงานไปศึกษาดูงานเพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้ในเวทีโฆษณาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิคเพื่อแสดงความสามารถต่อยอดไปยังสาธารณชนในวงกว้างให้ตระหนักถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถยนต์ ตลอดจนนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาต่อยอดรณรงค์สร้างสังคมแห่งความปลอดภัยร่วมกันต่อไป

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net