วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเตรียม VTR ประชาสัมพันธ์


จังหวัดร้อยเอ็ด

จัดเตรียม VTR ประชาสัมพันธ์

งานประเพณีบุญผะเหวด 2560

 

         เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากเมื่อวันก่อนที่ผ่านมา เมื่อเวลา 0630 น. วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดทำ VTR เพื่อประชาสัมพันธ์ งานบุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ดที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่  3-5 มีนาคม พ.ศ. 2560 การจัดทำ VTR ในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ คือ การให้สัมภาษณ์ ประชาสัมพันธ์งานจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด การแห่กันหลอน การแห่ข้าวพันก้อน การถ่ายทำวิธีการผลิตเส้นข้าวปุ้น (ขนมจีน) การลำเล่าเรื่องประวัติงานบุญผะเหวดจาก คุณฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ ในกิจกรรมต่าง ๆ มีผู้ที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนการจัดทำ VTR นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในส่วนของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด  ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย นายประดิษฐ์ โอวาทกานนท์ นางรุ่งทิวา ธรณี อุปนายก ฯ นางเปรมจิต สีแซก เลขาธิการสมาคม ฯ คณะกรรมการ สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม

         กิจกรรมวันนี้ เป็นการถ่าย VTR   การใส่บาตรพระสงฆ์ และ การแห่ข้าวพันก้อน ซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสาน การจัดทำ VTR ภาพต่าง ๆ จะนำตัดต่อเป็น VTR ที่สมบูรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานใหญ่ของจังหวัดร้อยเอ็ด คือ งานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net