วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมครั้งที่ 1/2560


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมครั้งที่ 1/2560

            

         เมื่อ วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ สวนพลอยภูมิ บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 5 บ้านโนนเดื่อ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด บ้านสวนของ นายคำภีร์ สมภักดี ผู้จัดการโอท๊อปร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และ นางจันทิมา สมภักดี ห้องเสื้อจันทิมาร้อยเอ็ด ผู้เป็นภรรยา มีการจัดประชุมครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในที่ประชุม นายประดิษฐ์ โอวาทกานนท์ นางรุ่งทิวา ธรณี อุปนายกสมาคม ฯ นายไพบูลย์ กุลแพง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นางเปรมจิต สีแซก ทำหน้าที่เลขาธิการสมาคม ฯ

          การประชุมประกอบด้วย เรื่อง ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการประชุม กรอ.จังหวัดร้อยเอ็ด ความคืบหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2559 รายงานจำนวนสมาชิกและแนะนำสมาชิกใหม่ มีสมาชิกทั้งหมด 125 คน มีสมาชิกเพิ่มใหม่จำนวน 32 คน 

          รายงานสถานะทางการเงินของสมาคม ฯ การรายงานความก้าวหน้าวารสาร "ฮักคัก@ร้อยเอ็ด" การเข้าร่วมสัมมนา "ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน" การจัดสร้างวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2016

          การเข้าร่วมงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายกสมาคม ฯ ตั้งต้นผ้าป่าจำนวน 10,000 บาท เชิญชวนคณะกรรมการ สมาชิกสมาคม ฯ ร่วมบริจาคเพิ่มเติม จะนำต้นผ้าป่าถวายในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานบุญผะเหวด ประจำปี 2560 ของจังหวัดร้อยเอ็ด

          นางสาวปรีมาศ เหมะธุลิน กรรมการผู้จัดการบริษัทดับเบิ้ล บี แมเนตเม้นท์ จำกัด และคณะ  ได้รับลิขสิทธิ์จัดประกวดคัดเลือกตัวแทนมิสแกรนด์ อีสาน 10 จังหวัด ปี 2560 ร่วมประชาสัมพันธ์งานประกวดคัดเลือกตัวแทนมิสแกรนด์อีสาน 10 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด

          คุณถิรวิชย์ บัวเบิก (โต้ง) Excecutive producer และ ทีมงานหลานย่าทองร้อยเอ็ด นำ VTR ที่ถ่ายทำ เพื่อประชาสัมพันธ์งานบุญผะเหวด ประจำปี 2560 ของร้อยเอ็ด มาเสนอให้กรรมการและสมาชิกสมาคม ฯ ได้ชมเป็นบางส่วน

          นางพรทิพย์ อาษาธง และคณะ ตัวแทนจากอำเภอเกษตรวิสัย ประชาสัมพันธ์งานบุญคูณลานข้าว ของอำเภอเกษตรวิสัย ประจำปี 2560

         นายรัฐนันท์ หาญประสิทธิ์คำ และ นางชุติพันธุ์ หาญประสิทธิ์คำ ประชาสัมพันธ์งานบุญแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดวิมลนิวาส  

         หลังจากปิดการประชุม ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมกับร่วมกิจกรรมขี่ม้าและชมสวนสตรอเบอรี พลอยภูมิ สมาชิกส่วนหนึ่งสนใจและอุดหนุนผลิตผลสตรอเบอรีและผ้าลายสาเกตุและลายต่าง ๆ

          ขอขอบคุณเจ้าของสวน  นายคำภีร์ สมภักดี ผู้จัดการโอท๊อปร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และ นางจันทิมา สมภักดี ห้องเสื้อจันทิมาร้อยเอ็ด  เจ้าของสวน สตรอเบอรีพลอยภูมิ ที่อนุเคราะห์ให้ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ประชุมในครั้งนี้       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net