วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การประชุมเพื่อสรุปการจัดหาต้นอินทนิลบก เพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด


การประชุมเพื่อสรุปการจัดหาต้นอินทนิลบก

เพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

 

          เมื่อเวลา 16.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการประชุม สรุปข้อมูลการจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย เพื่อนำเป็นหัวข้อในการแถลงข่าว ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ เวทีลานสาเกตุ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด รวมทั้งการเปิดบัญชีกองทุนจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย

         นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิตย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ประธาน ฯ แจ้งว่าคำสั่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่ 1036/2559 ลว. วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ กองทุนจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย ประกอบด้วย

         1. คณะกรรมการกองทุนจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย ประกอบด้วย 1) ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ ประธานกรรมการ 2) นางพรสวรรค์ พัชรเวทิน กรรมการ 3) นางดนยา จีระดีพลัง กรรมการ 4) นายสมพงษ์ ปิยะนารถ กรรมการ 5) นายอนันต์ เจริญแก่นทราย กรรมการและเลขานะการ  มีหน้าที่ : จัดหาจัดซื้อต้นอินทนิลบก และร่วมรับบริจาคต้นอินทนิลบก จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมปลูกรอบบึงพลาญชัย

          2. กรรมการฝ่าย จัดเตรียมข้อมูล อำนวยความสะดวก และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการกองช่าง 2) นายจักรี เกียรติขจร หัวหน้าฝ่ายการโยธา 3) นางญานี โสนทอง นักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ มีหน้าที่ :  จัดเตรียมข้อมูล อำนวยความสะดวก และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

          นอกจากนั้นเป็นการพิจารณาเรื่อง ร่างสัญญาจ้าง

          การประชุมวันนี้ เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อสรุปในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแถลงข่าว ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ เวทีลานสาเกตุ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

          1. ต้นอินทนิลบก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว (ขนาด 5-6 นิ้ว วัดขนาดลำต้น ณ ระดับความสูงจากโคนต้นประมาณ 0.30 เมตร) จำนวน 190 ต้น

          2. ไม้ค้ำยันขนาดตามความเหมาะสม

          3. ดินปลูก เป็นดินผสมปุ๋ยสำหรับปลูกต้นไม้ยืนต้นพร้อมรดฮอร์โมนเร่งรากในปริมาณพอเหมาะกับขนาดของต้นไม้ที่ปลูก 

           ราคาต้นอินทนิลบก จากการสืบราคา 4 ร้าน สรุปได้ร้านรังสรรค์การเกษตร เลขที่ 30 หมู่ที่ 10 ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทะเบียนเลขที่ 3460800309155  ราคาต้นละ 4,500 บาท ค่าป้าย ต้นละ 1,500 บาท ค่าดูแลต้นไม้ต้นละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินที่เป็นตัวเลขที่ขอบริจาคจากประชาชนที่มีกิจศรัธทา จำนวน 7,000 บาท

           และวันนี้ เวลา 10.00 น.วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คุณญานี โสนทอง นำคณะกรรมการไปที่ธนาคารกรุงไทย สาขาย่่อยพลาญชัย เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร กรรมการประกอบด้วย 1) ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ 2) นายอนันต์ เจริญแก่นมราย 3) นางดนยา จีระดีพลัง การเบิกจ่ายกรรมการ 2 ใน 3 คน 

           บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 448-0-37153-2 สาขาพลาญชัย ชื่อบัญชี กองทุนจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย 

           ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคต้นไม้อินทนิลบทเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย

 

 รูปแบบป้ายชื่อ

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net