วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ดอยปูยักษ์...พระธาตุปู่ผาแดง..มาถึงวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า


 

                  ด้วยแรงศรัทธา  ชาวบ้านอำเภอแจ้ห่ม  ประชาชนทั่วไป และความร่วมมือ

      จากหลายฝ่ายโดยมี หลวงพ่อไพบูลย์  สุมังคโล แห่งวัดอนาลโย พะเยา เป็นพระผู้

      นำและประสานงานหลายด้าน  จนพัฒนาอย่างเจริญก้าวหน้า  วัดพระธาตุบนดอยสูง

      แห่งนี้  จากที่ชาวบ้านเรียกวัดพระธาตุปู่ผาแดง  จนทางคณะสงฆ์มีมติให้เป็นวัด

      เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่รัชกาลที่ 4 พระราชสมภพครบ 200 ปี

      

         จุดหมายปลายทางในทริปนี้  อยู่บนยอดเขาเบื้องหน้า ที่เห็นเจดีย์สีขาวเรียงรายสะท้อน

      พรายแดดระยิบ  โดดเด่นท้าทายที่เห็นอยู่ไกลๆ

       

         ที่จำหน่ายบัตรขึ้น-ลง เป็นทางแคบชันทางเดียว  มีการสื่อสารอยู่ตลอดเวลาในการปล่อย

      ผู้โดยสารขี้นและลง   ภายในวัดแบ่งเป็น 3 ส่วน ชั้นแรกเป็นที่ตั้งวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง

      เป็นบริเวณที่ตั้งของพระอุโบสถและเจดีย์ 

      

         แวะไหว้พระในชั้นที่ 2   ก่อนที่จะเตรียมเดินขึ้นที่ดอยจิหมอก  หรือ" ภูผาหมอก "

      

         ทางขึ้นสู่พระธาตุดอยปู่ผาแดง  บนเส้นทางราว 500 เมตร  สภาพค่อนข้างชันและลัดเลาะ

      ไปตามเนินเขาสูง

      

      

      

                          สภาพป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์จากการอนุรักษ์ป่าที่มีคุณภาพ

      

              ภาพถ่ายขณะเวลาเกือบเที่ยงวัน   ยังมีหมอกจางๆหลงเหลืออยู่ 

      

                      มุมมองของอาคาร  สิ่งก่อสร้างบนวัดยอดดอยสูง และองค์พระธาตุ

      

                                         เจดีย์พระธาตุเด่นอยู่บนยอดเขา

      

                            เจดีย์สีขาวเรียงราย  จากที่เห็นลิบๆระยิบอยู่เบื้องล่างในภาพแรก

      

      

                     ด้านบนสุดคือชั้นที่ 3 คือ  ดอยพระบาท พระธาตุสีทองเห็นแต่ไกล

      

      

                  ทิวทัศน์ที่มองได้รอบตัว  งดงาม และมองเห็นอำเภอแจ้ห่มในมุมสูง

      

      

                          ไฮไลต์ของเรื่องราวคือที่ประดิษฐองค์พระธาตุสีทอง

      

            มหัศจรรย์แห่งศรัทธาบนดอยสูง  ดอยปูยักษ์ พระธาตุดอยปู่ผาแดง  วัดพระพุทธบาท

      ดอยปู่ผาแดง   และด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนหลากหลายทิศทาง  มาสู่องค์พระ

      ธาตุสีทอง  วัดพระพุทธบาทสุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติครับ

 

               ขอขอบคุณพื้นที่ โอ.เค.เนชั่น    และท่านผู้อ่าน   สวัสดีครับ

โดย เพลงธรรม

 

กลับไปที่ www.oknation.net