วันที่ อังคาร มีนาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เมื่อคณะกรรมการ กองทุนจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย...


เมื่อคณะกรรมการกองทุน

จัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย

เซ็นสัญญาจัดทำป้ายชื่อผู้บริจาค

 

            เมื่อเวลา 10.00 น. วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารเวทีลานสาเกต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนจัดหาต้นอินทนิลบกปลูกรอบบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 1) ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ 2) อาจารย์อนันต์ เจริญแก่นทราย และ 3) นายสมพงษ์ ปิยะนารถ กรรมการลงนามเพื่อจ้ดจ้างทำป้าย โดยมี  นายบัญชา รัตนเวฬุ เป็นผู้รับจ้าง ตามรูปแบบและรายการ 

          ในการจัดทำข้อตกลงสัญญาจ้าง ตามเอกสารที่แนบท้าย โดยมี นางญานี โสนทอง และ นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิตย์ เป็นพยาน  น้องญานี และ น้องปามมี สถาปนิก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคต้นอินทนิลบกของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งดูแลสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพลาญชัย และการดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการ ฯ ที่จะมอบให้กับผู้ว่าจ้างทั้งหลายทั้งปวง

เป็นเรื่องที่สืบเนื่อง: โครงการกองทุนจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด มีรายละเอียด ดังนี้

         1. คณะกรรมการ กองทุนจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย ประกอบด้วย 1) ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ ประธานกรรมการ 2) นางพรสวรรค์ พัชรเวทิน กรรมการ 3) นางดนยา จีระดีพลัง กรรมการ 4) นายสมพงษ์ ปิยะนารถ กรรมการ 5) นายอนันต์ เจริญแก่นทราย กรรมการและเลขานะการ  มีหน้าที่ : จัดหาจัดซื้อต้นอินทนิลบก และร่วมรับบริจาคต้นอินทนิลบก จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมปลูกรอบบึงพลาญชัย

          2. กรรมการฝ่าย จัดเตรียมข้อมูล อำนวยความสะดวก และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) นายพัฒนพงศ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการกองช่าง 2) นายจักรี เกียรติขจร หัวหน้าฝ่ายการโยธา 3) นางญานี โสนทอง นักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ มีหน้าที่ :  จัดเตรียมข้อมูล อำนวยความสะดวก และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้นเป็นการพิจารณาเรื่อง ร่างสัญญาจ้าง มีการประชุมในฝ่ายโครงการ ฯ จำนวน 4 ครั้ง และจัดแถลงข่าวที่บริเวณเวทีลานสาเกต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และ ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ เป็นผู้แถลงข่าว เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ เวทีลานสาเกตุ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

          1. ต้นอินทนิลบก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว (ขนาด 5-6 นิ้ว วัดขนาดลำต้น ณ ระดับความสูงจากโคนต้นประมาณ 0.30 เมตร) จำนวน 190 ต้น

          2. ไม้ค้ำยันขนาดตามความเหมาะสม

          3. ดินปลูก เป็นดินผสมปุ๋ยสำหรับปลูกต้นไม้ยืนต้นพร้อมรดฮอร์โมนเร่งรากในปริมาณพอเหมาะกับขนาดของต้นไม้ที่ปลูก 

           ราคาต้นอินทนิลบก จากการสืบราคา 7 ร้าน สรุปได้ร้านรังสรรค์การเกษตร เลขที่ 30 หมู่ที่ 10 ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทะเบียนเลขที่ 3460800309155  ราคาต้นละ 4,500 บาท ค่าป้าย ต้นละ 1,500 บาท ค่าดูแลต้นไม้ต้นละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินที่เป็นตัวเลขที่ขอบริจาคจากประชาชนที่มีกิจศรัธทา จำนวน 7,000 บาท

           วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คุณญานี โสนทอง นำคณะกรรมการไปที่ธนาคารกรุงไทย สาขาย่่อยพลาญชัย เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร กรรมการประกอบด้วย 1) ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ 2) นายอนันต์ เจริญแก่นทราย 3) นางดนยา จีระดีพลัง การเบิกจ่ายกรรมการ 2 ใน 3 คน 

           บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 448-0-37153-2 สาขาพลาญชัย ชื่อบัญชี กองทุนจัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย 

           ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคต้นไม้อินทนิลบก เพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย...ณ วันนี้ทราบว่า ยังเหลือต้นอินทนิลบกอีกเพียง 10 กว่าต้นเท่านั้น ก็จะหมด 

 

 เรื่องสืบเนื่อง: 

การประชุมเพื่อสรุปการจัดหาต้นอินทนิลบก เพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101/2017/02/10/entry-1

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net