วันที่ พุธ มีนาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วารสาร "ฮักคัก@ร้อยเอ็ด"ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด


วารสาร "ฮักคัก@ร้อยเอ็ด"

ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

ออกแล้ว สด ๆ ร้อน ๆ

 

           วารสาร "ฮักคัก@ร้อยเอ็ด" ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 วารสารของ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ เป็น นายกสมาคม ฯ นายประดิษฐ์ โอวาทกานนท์ อาจารย์รุ่งทิวา ธรณี เป็นอุปนายกสมาคม ฯ อาจารย์เปรมจิต สีแซก เป็นเลขาธิการสมาคม ฯ  และผู้เขียน ทำหน้าที่เป็น บรรณาธิการ

              ฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือน กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฉบับล่าสุด ใช้วิธีการถ่ายภาพและนำมาประชาสัมพันธ์     

              อยากจะนำวารสาร "ฮักคัก@ร้อยเอ็ด" ตั้งแต่ฉบับที่ 1 - 5 ซึ่งยังไม่ได้นำมาลง มาบันทึกลงในพื้นที่ของ  โอเคเนชั่น

บล็อค  เพื่อเป็นเชิงประจักษ์ และขออนุญาตนำมาบันทึกย้อนหลังไปเรื่อย ๆ จนครบ

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net