วันที่ พุธ มีนาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธรรมมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ สวนโมกข์กรุงเทพ ทางเข้าสวนรถไฟ


การอบรมครั้งนี้เป็นธรรมทาน
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

คลิกลงทะเบียน เลื่อนหากิจกรรม
ธรรมมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ ครั้งที่ 26...ณ เวลานี้เที่ยงวันที่ 8 มีนาคม 2560 กิจกรรมนี้อยู่บรรทัดล่างสุด...

"ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
เมตตาแสดงธรรม"เยียวยารักษาโรค...
อาทิตย์30.เม.ย.60 (ช่วยกันแชร์เพื่อกุศล)
~~~~~~~~~~~~~~~

ขอเชิญผู้ป่วย, ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมฟรี🔴
“ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ?” ครั้งที่ 26
อาทิตย์ที่ 30 เม.ย.60 เวลา 09.00-16.00 น.
โถงกิจกรรมชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

[ กำหนดการ ]
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.30 น.
“สวดมนต์ น้อมจิตเป็นมิตรความเจ็บป่วย”
โดย วิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต

09.30-11.30 น.🔴🔴🔴🔴🔴
“กายป่วยไข้ ใจไม่ทุกข์” โดย
พระสุธรรม สุธัมโม
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ สกลนคร

11.30-12.00 น.
“เจริญสติกับโยคะภาวนา” โดย
กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู) เครือข่ายชีวิตสิกขา

12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันมังสวิรัติ (โดยเจ้าภาพจัดเตรียมต้อนรับทุกท่าน)

13.00-13.30 น.
ฝึกผ่อนคลายกับลมหายใจที่สมบรูณ์ โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู) เครือข่ายชีวิตสิกขา

13. 30 -15.30 น.
🔴“เปลี่ยนเคราะห์ร้ายในชีวิต ด้วยจิตวิริยะ" โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
🔴“พินัยกรรมชีวิต จิตสบาย” โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส ที่ปรึกษาศูนย์กฏหมาย สุขภาพและจริยศาสตร์ และนักวิชาการกฏหมายด้านจริยธรรม

15.30-16.00 น.
“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ :
สุข รัก เข้าใจ ท่ามกลางความเจ็บป่วย” โดย
วิทยากรและกัลยาณมิตรผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

การอบรมครั้งนี้เป็นธรรมทาน
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เหมาะสำหรับผู้ป่วย,
ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่สนใจทั่วไป

แต่งกายตามปกติไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาว

ขอเชิญร่วมรณรงค์
ลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
กรุณานำขวดน้ำส่วนตัวมาด้วย
ทางหอจดหมายเหตุพุทธทาส ฯ มีบริการน้ำดื่มไว้เติม

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมอบรม ได้ที่ http://register.bia.or.th หรือที่ https://goo.gl/lnYdvl

ในกรณีมีความสงสัย สามารถสอบถามข้อมูล หรือท่านไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้
สามารถโทรแจ้ง ได้ที่ (086)332-2424, (063)725-2457, (087)718-9555, (098)443-7720, (091)551-2945, (080)945-3115, (083)910-0883 และ(087)544-1233

ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมได้ ภายหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว
โปรดแจ้ง “ยกเลิก” ที่ Email address: numchevit@gmail.com
ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทางได้ที่ http://www.bia.or.th/fileupload/BIA-Map.jpg

 

 

โดย sunsmile

 

กลับไปที่ www.oknation.net