วันที่ พุธ มีนาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมครั้งที่ 2/2560


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมครั้งที่ 2/2560

            

         เมื่อ วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ บริษัทร้อยเอ็ดมิตซู จำกัด บ้านเลขที่ 333 หมู่ที่ 16 ถนนแจ้งสนิท ต.เหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด  คุณราณี ประหยัดรัตนกุล ประธานกรรมการ และเจ้าของ บริษัทร้อยเอ็ดมิตซู จำกัด  การจัดประชุมครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ของ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในที่ประชุม นายประดิษฐ์ โอวาทกานนท์ อุปนายกสมาคม ฯ นางเปรมจิต สีแซก ทำหน้าที่เลขาธิการสมาคม ฯ มีคณะกรรมการ สมาชิก ฯ เข้าร่วมประชุมจำนวนหนึ่ง พร้อมนี้ นายกสมาคม ฯ กล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จำนวน 1 ท่านคือ คุณศิริกัลยาภา นิลพันธ์พงษา ทำให้ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวนสมาชิก ณ ปัจจุบัน จำนวน 130 คน และในโอกาสเดียวกัน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด กล่าวขอบคุณ  คุณราณี ประหยัดรัตนกุล ประธานกรรมการ และเจ้าของ บริษัทร้อยเอ็ดมิตซู จำกัด ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการประชุม การบริการเครื่องดื่มตลอกเวลา รวมทั้งการต้อนรับจากน้อง ๆ เจ้าหน้าที่อย่างดียิ่ง...ขอบพระคุณครับ พบกับการประชุมในครั้งต่อไป ที่ สวนเกาะแก้วฟาร์ม สวนของ คุณภัคพล - คุณภัทรีย์นันทน์ ทวีวัฒนา


 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net