วันที่ อังคาร มีนาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปั่นรวมใจไทย 2 -2


ตอน  เพียงแค่รอยยิ้มก็อิ่มใจ

 

ขบวนจักรยานที่นำโดยท่านแม่ทัพภาคที่ ๔

ตามด้วยนักปั่น ๔๐  ชีวิต

กับ นักปั่นที่มาจากทั่วพื้นที่

มาร่วมปั่นกันเป็นแถวยาวเหยียด สุดลูกหูลูกตา

 

เป้าหมายปลายทางแรก คือ อำเภอหนองจิก

อำเภอเดียวของปัตตานีที่เป็นเมืองต้นแบบ

"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

 เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา

"เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน” (Agricultural Industry City)

เป็นอำเภอที่ด้านหนึ่งติดชายทะเลอ่าวไทย

อีกด้านหนึ่งติดกับอำเภอเมืองและ อ.โคกโพธิ์


เป็นพื้นที่ลุ่มและติดชายทะเล

ดังนั้นอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนอำเภอหนองจิก

คือ การทำประมง และการทำการเกษตร

จึงเป็นที่มาของเมืองต้นแบบในเรื่องการเกษตร

หากแต่เป็นการเกษตรแบบก้าวหน้า

กำลังพัฒนาไปเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

จุดที่รวมพลกันจุดแรก คือ วัดมุจลินทวาปีวิหาร

ซึ่งเป็นวัดที่เป็นที่รวมจิตใจของชาวหนองจิก

เป็นพระอารามหลวงแห่งเดียวของจังหวัดปัตตานี

วัดมุจลินทวาปีวิหาร เดิมชื่อว่า วัดตุยง

ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลอำเภอหนองจิก

เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อพระยาวิเชียรภักดีศรีสงคราม

ย้ายที่ว่าการอำเภอหนองจิกจากที่เก่ามาอยู่ที่ตำบลตุยง เมื่อ พ.ศ. 2388

เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองหนองจิก

และมีพระราชศรัทธาบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างพระอุโบสถ

และทรงพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดมุจลินทวาปีวิหาร"

ปัจจุบันเป็นอารามหลวงและมีการบูรณะพระอุโบสถอยู่ในสภาพที่มั่นคงสวยงาม

สถานที่สำคัญที่สุดของวัด คือ

วิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของอดีตเจ้าอาวาส ๓ องค์

โดยเฉพาะพระราชพุทธรังษี หรือหลวงพ่อดำ

เจ้าอาวาสองค์ที่ ๕

ซึ่งประชาชนที่เคยได้ยินคุณความดีของหลวงพ่อ

ต่างเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมานมัสการสักการะบูชาอยู่เสมอ

(ขอบคุณข้อมูลจากhttps://place.thai-tour.com/pattani/nongchik/2808 )

วัดมุจลินทวาปีวิหาร เป็นวัดที่มีความสวยงาม

เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดปัตตานี

ที่ท่านใดที่ปัตตานีแล้วมักจะแวะมาเยือนเสมอ

ที่นี่ ท่านนายอำเภอ   หัวหน้าส่วนราชการ

 

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่มาต้อนรับกันอย่างคับคั่ง

พร้อมด้วยอาหาร น้ำดื่ม  ไว้รอให้นักปั่นได้มาดื่มกินแก้หิวและกระหาย

ทุกคนมีใบหน้าที่เปื้อนยิ้ม ด้วยยินดีและดีใจที่มีแขกต่างพื้นที่มาเยือนถึงพื้นที่

แต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในวันแรกแห่งการปั่นตามเส้นทางเมืองต้นแบบ คือ

ประชาชน นักเรียน ครู และผู้คนในพื้นที่ระหว่างเส้นทางผ่าน

 

ออกมายืนต้อนรับ โบกธงชาติ

โบกไม้โบกมือเพื่อมารอให้กำลังใจนักปั่น

ด้วยรอบยิ้มอันพิมพ์ใจ

แม้แดดจะร้อนปานใด แต่ทุกคนก็อดทนรอ

และยืนโบกไม้โบกมือให้เหล่านักปั่น แม้นักปั่นไปไกลสุดตาแล้วก็ตาม

นี่คือ ความชื่นใจแห่งการเริ่มต้นการปั่น

ทำให้นักปั่นต่างมีกำลังใจ

และมีหัวใจที่ฮึกเหิม

อีกทั้งเริ่มใจชื้นขึ้น ที่ได้เห็น "มิตรภาพ"ของคนในพื้นที่

 

ที่พร้อมมอบให้ทุกคนที่ผ่านมา

ที่นี่จึงเป็นที่แรกที่ท่านแม่ทัพได้ส่งมอบ "ธงปั่นรวมใจไทย"

ซึ่งเป็นธงสัญลักษณ์ว่า.....

นักปั่นทุกคนมาถึงเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สนับสนุนและพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์นี้

นายอำเภอหนองจิกเป็นผู้รับมอบธงสัญลักษณ์

โดยทุกคน ณ ที่มาในวันนี้เป็นพยานแห่งการมาเยือนของนักปั่น

ที่ทุกคนมาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า

หนองจิก เป็นอีกเมืองที่ประชาชนทุกคนอยู่กันอย่างสงบ

ผู้คนมีน้ำจิตน้ำใจ และมิตรภาพ

ก่อนเดินทางต่อ

ท่านแม่ทัพภาคที่ ๔ ได้เป็นตัวแทนมอบนม อุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียน

จำนวน ๒ โรงเรียน คือ

โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด

และ

โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร

ซึ่งผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนแต่ละโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

ภารกิจของชาวนักปั่นเสร็จสิ้น ณ จุดนี้

ทุกคนพร้อมกันมุ่งหน้าสู่จุดต่อไป

ภายใต้แดดอันร้อนระอุ

แต่ทุกคนก็บ่หยั่น

ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจ

 

“ปั่นรวมใจไทย ปั่นสู่กลางใจคน

กันต่อไป!!!

 

โดย ชบาตานี

 

กลับไปที่ www.oknation.net