วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาค 10 ข้อ


                       

 

พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาค 10 ข้อ 
คือทรงเห็นว่าพระผู้มีพระภาค 1. ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก
2. ทรงมีศีล
3. ทรงเสพเสนาสนะอันสงัด
4. ทรงสันโดษด้วยปัจจัย 4 ตามมีตามได้
5. ทรงเป็นผู้ควรของคำนับ
6. ทรงมีถ้อยคำขัดเกลากิเลส
7. ทรงได้ฌาน 4 ตามปรารถนา
8. ทรงระะลึกชาติได้
9. ทรงมีทิพยจักษุ
10. ทรงทำให้แจ้ง*เจโตวิมุตติ *ปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบัน

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเห็นเหตุเหล่านี้ จึงแสดงความเคารพ และตั้งความปรารถนาดีในพระผู้มีพระภาค

 

 

รายละเอียดใน  พระไตรปิฎก เล่มที่ 24

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 16 อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต
ทสสกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ 3. มหาวรรค
โกศลสูตรที่ ๒

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php…

 


 * เจโตวิมุตติ คือ ความหลุดพ้นแห่งจิต, การหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจการฝึกจิตหรือด้วยกำลังสมาธิ
เช่น สมาบัติ ๘ เป็นเจโตวิมุตติอันละเอียดประณีต (สันตเจโตวิมุตติ)
* ปัญญาวิมุตติ คือ ความหลุดพ้นด้วยปัญญา,
ความหลุดพ้นที่บรรลุด้วยการกำจัดอวิชชาได้ ทำให้สำเร็จอรหัตตผล
และทำให้เจโตวิมุตติ เป็นเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบ คือ ไม่กลับกลายได้อีกต่อไป

 

***********************************

 

โดย someone_in_somewhere

 

กลับไปที่ www.oknation.net