วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เป็นเข็มที่แฟนให้ พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อชาวจุฬาฯ


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงครุยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมา

พระราชทานปริญญาแก่บัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493

จากภาพด้านบน จะสังเกตเห็นว่าพระองค์ทรงประดับเข็มพระเกี้ยว

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดังนั้น ในเอนทรีนี้ของรินรู้ดี ขออนุญาตเขียนถึง เข็มพระเกี้ยวดังกล่าว

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจุฬาฯ

ร่วมทั้ง เป็นการร่วมฉลอง 100 ปีแห่งการสถาปนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"เป็นเข็มที่แฟนให้" พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อชาวจุฬาฯ

ที่มาของเข็มที่แฟนให้ มีการบันทึกจากบทความของ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ดังนี้

เมื่อปีพุทธศักราช 2530 เป็นวาระเฉลิมวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญ

พระชนมพรรษา 5 รอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำเข็มพระเกี้ยวมีรูปร่างและขนาด

เดียวกันกับเข็มวิทยฐานะขอมหาวิทยาลัย แต่แตกต่างที่ใช้วัสดุเป็นทองคำ

เพื่อจะนำขึ้น ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นของเฉลิมพระขวัญในวาระดังกล่าว

ขณะทรงรับเข็มมีพระราชกระแสรับสั่งว่า

"เป็นของที่ระลึกที่มีความหมายมาก"

นำมาซึ่งความอิ่มเอม ชื่นใจเป็นนักหนา ของชาวจุฬาฯทั้งปวงยิ่ง

เมื่อย้อนไปเมื่อประมาณ 40 ปีก่อนนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคยทูลเกล้าทูลกระหหม่อมถวายโล่รูปพระเกี้ยวเพื่อเป็นเครื่องหมาย

สำแดงความจงรักภักดีของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบในปี พุทธศักราช 2530

ชาวจุฬาฯ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มพระเกี้ยวทองคำ

อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่า ไม่ว่ากาลเวลาจะผันผ่านไปช้านานเพียงใดก็ตาม

น้ำใจจงรักภักดีของชาวจุฬาฯ ทุกคนยังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงดุจเดิม

ครั้งเมื่อถึงใกล้งานพระราชทานปริญญาบัตรในปีพุทธศักราช 2531 ได้มี

โทรศัพท์จากราชเลขาธิการ (ขณะนั้นคือ มล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์)

ประสานสอบถามว่า เข็มรูปพระเกี้ยวที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนั้น

จะทรงประดับได้หรือไม่ และหากจะทรงประดับจะประดับอย่างจึงจะถูกต้อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ

ผู้รับผิดชอบในการจัดสร้างเข็มพระเกี้ยวทองคำ ได้ให้คำตอบไปว่า

โดยปกติแล้วหากเป็นเข็มวิทยฐานะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ประดับ

ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย แต่เข็มพระเกี้ยวนี้ไม่ใช่เข็มวิทยฐานะ

จะทรงประดับอย่างไรสุดแต่จะทรงมีพระราชดำริเห็นสมควร

ในวันพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึง

เหล่าชาวจุฬาฯ ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ก็ได้เห็นเข็มพระเกี้ยว

องค์นั้นบนฉลองพระองค์เบื้องขวา ฉลองพระองค์ที่ทรงในวันนั้น

คล้ายกันกับเครื่องแบบปกติขาวของข้าราชการทั้งปวง หากแต่เป็นเครื่องแบบ

เฉพาะพระองค์ เรียกเครื่องแบบว่า "เครื่องแบบปกติจักรี"

ทางอุระเบื้องซ้ายทรงประดับแถบแพรย่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามปกติ

ส่วนพระอุระเบื้องวานั้นทรงประดับเข็มพระเกี้ยวเด่นชัด งดงาม เห็นได้แต่ไกล

หลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้่ว ขณะทรงประทับ ณ ห้องรับรอง

ในหอประชุมจุฬาฯ ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานอธิบายว่า

เข็มที่ประดับไม่ใช่ใช่เข็มวิทยฐานะ ซึ่งหากเป็นเข็มวิทยฐานะ

จะต้องประดับที่ฉลองพระองค์เบื้องซ้ายตามระเบียบ แต่เข็มนี้

"เป็นเข็มที่แฟนให้" 

จึงทรงเลือกที่จะประดับที่ฉลองพระองค์เบื้องขวาตามพระราชดำริเพื่อให้แตกต่าง

จากเข็มวิทยฐานะทั่วไป

หลังจากนั้นเป็นต้นมา ทุกครั้งที่ต้องเสด็จพระราชดำเนินมายังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จะทรงประดับ "เข็มที่แฟนให้" มาด้วยเสมอมิได้ขาด

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจุฬาฯ ที่ยังคงเป็นที่จดจำตราบจนทุกวันนี้

สรุปจากบทความของศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ

จากนิตยสารจามจุรี ปีที่ 8 ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2549

******************************************************

 ขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามอ่าน

ด้วยความเคารพ

รินรู้ดี

หมายเหตุ

ในวันที่ 26 มีนาคม 2560 จะครบ

100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  

โดย รินรู้ดี

 

กลับไปที่ www.oknation.net