วันที่ พุธ มีนาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษผู้ประกอบการทันที เร่งตามตัวคนขับลงโทษหนัก กรณีผู้ขัดรถแท็


ตามที่ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ได้แชร์คลิป ผ่าน (Face book) กรณีผู้ขับรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทร 2195 กรุงเทพมหานคร ได้ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียว พร้อมแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และไล่ผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทาง ในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสารนั้น 
จากการตรวจสอบปรากฎว่ารถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทร 2195 กรุงเทพมหานคร 

เจ้าของรถคือ สหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จำกัด ผู้ขับรถคันดังกล่าวชื่อ นางผุสดี อัญชัญภาติ ได้รับอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ เลขที่ 55000185 สิ้นอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 29/ธ.ค./2558 จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นางผุสดี อัญชัญภาติ มีพฤติกรรม การกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง และ ขบ.ได้มีหนังสือลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 แจ้งเวียนไปยังสหกรณ์แท็กซี่ /เจ้าของรถ ให้ระงับไม่ให้นางผุสดี ฯ เช่าขับรถแท็กซี่ ด้วยแล้ว 
 


วันนี้ (29/03/60) กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการพิจารณาลงโทษทั้งสหกรณ์ สหมิตรแท็กซี่ จำกัดและนางผุสดีฯ ผู้ขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ดังนี้ 

1.สหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จำกัด ยินยอมให้นางผุสดี ฯ เช่าขับ เป็นความผิดฐานไม่กำกับดูแลตรวจสอบผู้ขับรถให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ตามมาตรา 5(15/1) ประกอบมาตรา 58/1 ในอัตราสูงสุดเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท และพิจารณาเพิกถอนทะเบียนรถแท็กซี่ คันหมายเลข ทร- 2195 กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว พร้อมทั้งระงับการให้เพิ่มรถเป็นเวลา 6 เดือน 

2. นางผุสดี ฯ ผู้ขับรถ กระทำความผิด ดังนี้ 
1) ฝ่าฝืนข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียว (มาตรา 5(15/1) ประกอบมาตรา 58/1 ปรับไม่เกิน 5,000.-บาท 
2) กระทำการให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทางที่ตกลง (มาตรา 57 เบญจ วรรค 1 ประกอบมาตรา 66/2 ปรับไม่เกิน 1,000.- บาท 
3) แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ (มาตรา 57 ฉ) ประกอบมาตรา 66/2 ปรับไม่เกิน 1,000.-บาท 
4) ขับรถในขณะใบอนุญาตสิ้นอายุ (มาตรา 65) ปรับไม่เกิน 2,000.-บาท 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะของนางผุสดี ฯ ผู้ขับรถด้วยแล้ว
 
 
 

โดย PrDLT

 

กลับไปที่ www.oknation.net