วันที่ พุธ มีนาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เมื่อประธานคณะกรรมการกองทุน ฯ ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำป้ายชื่อผู้บริจาค


เมื่อประธานคณะกรรมการกองทุน

จัดหาต้นอินทนิลบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย

ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำป้ายชื่อผู้บริจาค

 

            เมื่อเวลา 15.00 น. วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ประธานคณะกรรมการกองทุนจัดหาต้นอินทนินบกเพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัย ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำป้ายชื่อผู้บริจาค ที่ ร้ายป้ายไทบ้าน ความก้าวหน้าของงานน่าจะก้าวหน้าไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งขาเหล็ดติดป้าย เสาตอม่อและการแกะป้ายชื่อสติดเกอร์

           เป็นเรื่องที่สืบเนื่อง  เมื่อเวลา 10.00 น. วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารเวทีลานสาเกต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนจัดหาต้นอินทนิลบกปลูกรอบบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 1) ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ 2) อาจารย์อนันต์ เจริญแก่นทราย และ 3) นายสมพงษ์ ปิยะนารถ กรรมการลงนามเพื่อจ้ดจ้างทำป้าย โดยมี  นายบัญชา รัตนเวฬุ เป็นผู้รับจ้าง ตามรูปแบบและรายการ 

          ในการจัดทำข้อตกลงสัญญาจ้าง ตามเอกสารที่แนบท้าย โดยมี นางญานี โสนทอง และ นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิตย์ เป็นพยาน  น้องญานี และ น้องปามมี สถาปนิก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคต้นอินทนิลบกของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งดูแลสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพลาญชัย และการดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการ ฯ ที่จะมอบให้กับผู้ว่าจ้างทั้งหลายทั้งปวง

 

เรื่องสืบเนื่อง: 

การประชุมเพื่อสรุปการจัดหาต้นอินทนิลบก เพื่อปลูกรอบบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101/2017/02/10/entry-1

 

เมื่อคณะกรรมการกองทุน ฯ ดูความก้าวหน้าจัดทำป้ายชื่อผู้บริจาค

http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101/2017/03/18/entry-2

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net