วันที่ ศุกร์ เมษายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ใกล้วันปีใหม่เมือง ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่


วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก

ประวัติ

พญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๑๘๘๘ ขั้นแรกให้สร้างเจดีย์สูง ๒๓ วา เพื่อบรรจุพระอัฐิ

ของพญาคำฟู พระราชบิดา ต่อมาอีกสองปีจึงสร้างพระอาราม เสนาสนวิหารการเปรียญ และกุฎิสงฆ์เรียบร้อย ทรงตั้งชื่อว่า

"วัดพระเชียง"ต่อมาบริเวณหน้าวัดมีตลาดเกิดขึ้นชาวบ้านเรียกว่า"ตลาดลีเชียง" นานเข้าจึงเรียกวัดว่า"วัดลีเชียง"

นานเข้าจึงเรียกวัดว่า"วัดลีเชียงพระ" ระหว่างปี พ.ศ. ๑๙๓๑ - ๑๙๕๔ สมัยพญาแสนเมืองมาครองนครเชียงใหม่

โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากเชียงรายมาเชียงใหม่ทางเหนือนิยมเรียก"พระพุทธสิหิงค์" สั้น ๆ ว่า "พระสิงห์"

จึงเรียกชื่อวัดตามพระพุทธรูปว่า "วัดพระสิงห์" ด้วย

 

วิหารลายคำ ปี พ.ศ.2551

พระธาตุประจำปีนักษัตรมะโรง ภาพถ่าย พ.ศ.2551

อุโบสถสองสงฆ์ ภาพถ่าย พ.ศ.2551

 

โดย ไม้เรียวใจดี

 

กลับไปที่ www.oknation.net