วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อาหารอินทรีย์ส่งผลต่อร่างกายคุณอย่างไร?


บทความ โดย เคนจิ อิชิฮาระ 

อาหารอินทรีย์ส่งผลต่อร่างกายคุณอย่างไร?

อาหารที่คุณและครอบครัวคุณทานอยู่ทุกวันนั้นปลอดสารเคมีจริงๆ น่ะหรือ? มาร่วมกับเรา ท้าทายตัวคุณเองในการหันไปหาอาหารจากเกษตรกรรมเชิงนิเวศและช่วยสนับสนุนอาหารที่ปราศจากยาฆ่าแมลงเพื่อครอบครัวในทุกๆ ที่

หากร่วมมือกันพวกเราสามารถเปลี่ยนแปลงระบบอาหารให้ดีขึ้นได้

ในการที่จะรู้ว่าจริงๆ แล้วอาหารจากเกษตรกรรมเชิงนิเวศส่งผลต่อร่างกายของคุณอย่างไร สองครอบครัวชาวญี่ปุ่นและลูกทั้งสองคน ซึ่งตามปกติจะรับประทานอาหารแบบทั่วไปเกือบทั้งหมด พวกเขาได้ท้าทายตัวเองโดยการเปลี่ยนไปรับประทานอาหารอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 10 วัน

สองครอบครัวนี้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนไปบริโภคอาหารจากเกษตรกรรมเชิงนิเวศ

“ลูกสาวคนที่สองของฉันเคยมีอาการแพ้ตอนที่เธอยังเป็นเด็กทารก ฉันคิดว่าความไวในการแพ้ของเธอน่าจะเกิดจากอาหาร...” - คุณฮิรุคาวะ 

“ฉันไม่คิดว่าผลกระทบสำหรับผู้ใหญ่จะส่งผลมาก แต่เรามีลูก ฉันจึงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อร่างกายของลูก ๆ เรา...” - คุณนากะ

10 วัน ก่อนและหลังการเปลี่ยนการบริโภคอาหาร ได้มีการเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจสอบหาระดับยาฆ่าแมลงในร่างกาย  รายงานการศึกษานี้ได้จัดทำโดยกรีนพีซประเทศญี่ปุ่น และตัวอย่างการทดลองได้ถูกส่งไปตรวจที่ห้องทดลองเอกชน ณ ประเทศเยอรมนี (รายงานฉบับเต็ม)

เราพบว่าปริมาณยาฆ่าแมลงหลังจากการทานอาหารจากเกษตรเชิงนิเวศนั้น ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับของผู้ใหญ่แล้ว ในเด็กทั้ง 4 คนนี้ มีระดับยาฆ่าแมลงที่สูงกว่า

ก่อน

หลัง

เด็กนั้นถือว่ามีความไวต่อสารเคมีที่เป็นพิษเร็วกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากอวัยวะของพวกเขายังคงอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา การพัฒนาการของสมองเด็กตอบสนองกับสารที่เป็นพิษต่อสมอง และขนาดของยาฆ่าแมลงต่อน้ำหนักตัว มีแนวโน้มที่สูงกว่า เนื่องด้วยขนาดตัวที่เล็กกว่าของพวกเขา

งานวิจัยนี้เผยให้เห็นว่าการกินอาหารจากเกษตรกรรมเชิงนิเวศเป็นวิธีที่จะช่วยลดปริมาณยาฆ่าแมลงในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิผล แต่การที่จะส่งเสริมชีวิตที่ปราศจากสารเคมีฆ่าแมลงอย่างแท้จริงนั้นคือการหันไปหาอาหารจากเกษตรกรรมเชิงนิเวศเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Eco Food

Eco Food  หรืออาหารจากเกษตรกรรมเชิงนิเวศคืออะไร?

อาหารจากเกษตรกรรมเชิงนิเวศ และอาหารอินทรีย์ มีหลายสิ่งที่เหมือนกัน ทั้งคู่มาจากพืชและปศุสัตว์ที่เลี้ยงขึ้นมาโดยปราศจากสารเคมีฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี การดัดแปลงพันธุกรรม หรือยาปฏิชีวนะ แต่สิ่งที่อาหารจากเกษตรกรรมเชิงนิเวศเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นมากกว่าคือ เป็นอาหารที่ปลูกในท้องถิ่น ตามฤดูกาล เต็มไปด้วยสารอาหาร และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ นี่คือผลผลิตที่มาจากดูแลอย่างสร้างสรรค์จากเกษตรที่ทำการเพาะปลูกอย่างอิสระและได้รับค่าตอบแทนจากผลผลิตที่เป็นธรรม

 

คุณอยากลองเปลี่ยนดูบ้างไหม?

อุปสรรคสำคัญที่กีดกันไม่ให้ครอบครัวต่างๆ หันมาบริโภคอาหารจากเกษตรกรรมเชิงนิเวศนั้นดูจะไม่ใชประโยชน์ที่ไม่มากพอสำหรับผู้คนและโลกใบนี้ แต่เป็นราคาและความสะดวกในการหาซื้อ

ผู้บริโภคสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้โดยทำให้คนขายรู้ว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนอาหารของเรา

มาร่วมกับเราและท้าทายตัวคุณเองให้เลือกทานอาหารจากเกษตรกรรมเชิงนิเวศให้มากขึ้น และสนับสนุนอาหารปลอดยาฆ่าแมลงให้กับทุกครอบครัว ด้วยความร่วมมือนี้เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบอาหารให้ดีขึ้นได้

เขียนโดย เคนจิ อิชิฮาระ ผู้รณรงค์ด้านอาหาร กรีนพีซญี่ปุ่น 

ที่มา: www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/blog/58400


 ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่

  

โดย GreenpeaceThailand

 

กลับไปที่ www.oknation.net