วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

London - National Gallery


23 เมษายน 2560 ได้มีโอกาสไปชมการจัดแสดงในหอศิลป์แห่งชาติที่ลอนดอน ที่มีชื่อเรียก National Gallery ตั้งอยู่กลางกรุงลอนดอน ที่มีภาพจัดแสดงจำนวน ถ้านับว่าการเดินทางก็งาย ด้วยอยู่กลางเมือง และใกล้จุดสำคัญกลางกรุงลอนดอน ก็เอามาแบ่งปันเป็นการเล่าเรื่องให้ฟังกัน มีภาพที่น่าสนใจจากศิลปิน ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้ให้คำแนะนำ ซึ่งถูกจัดแสดงอยู่ในแต่ละห้องต่าง ๆ เช่น ภาพของ  Paul Gauguin (1848-1903) VINCENT VAN GOGH (1853-1890) Claude Monet 1840 -1926 Paul Cecenne 1839-1906 Pissaro  Davinci เป็นต้น ภาพมีจำนวนมาก ต้องเรียกว่าเดินกันเป็นวัน หรือหลายวันทีเดียว  

 ภาพมุมกว้าง ๆ หอศิลป์แห่งชาติกลางกรุง ลอนดอน  

ภาพที่ถูกจัดแสดง

อีกภาพอีกมุมที่ถูกจัดแสดง

Fixed size image

 

ภาพแนะนำ ที่ทางหอศิลป์ทำเป็นแผนที่ภาพที่ต้องชม โดยมีภาพที่จัดแสดงชื่อภาพ  The Arnolfini Portrait  เป็นภาพของ  Jan van Eyck ศิลปินท่านนี้มีอายุระหว่าง ค.ศ.1422- 1441 ซึ่งภาพถูกวาดใน ค.ศ.1434  ตรงกับ พ.ศ.1977  รวมระยะเวลากว่า 583 ปี  เป็นช่วงเวลาร่วมสมัยกับอาณาจักรอยุธยา สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (พ.ศ.1967-1991) ถ้าเป็นอาณาจักรสุโขทัย ก็ตรงกับรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 4 (พ.ศ.1962-1981) หรืออาณาจักรล้านนา ในสมัยเจ้าพญาสามฝั่งแกน (พ.ศ.1945-1984) เรียกว่าเก่าร่วมสมัยที่เป็นเทคนิคการวาด และการให้สีที่คงทนยาวนานอีกภาพหนึ่ง โดยเป็นภาพสีน้ำมันบนไม้โอ๊ค ขนาด 82.2 x 60 cm จัดแสดงอยู่ที่ห้อง 56 ในพิพิธภัณฑ์หอศิลป์แห่งชาติ

 

 

ภาพมุมใกล้ที่เบียดกับนักท่องเที่ยวถ่ายให้ได้ระยใกล้เข้ามาหน่อย 

ฝรั่งมุง ถ่ายรูป ดูระยะใกล้ และชื่นชมผลงานของศิลปิน

 

Fixed size image

อีกภาพแนะนำ ในชื่อภาพ The Madonna of the Pinks (La Madonna dei Garofani)   ศิลปินคือ Raphael  มีอายุและสร้างงานระว่าง ค.ศ.1483 - 1520 ส่วนภาพถูกวาดใน  ระหว่าง ค.ศ.1506-7  ตรงกับ พ.ศ.2049-2050 ถ้านับช่วงเวลาก็กว่า 511 ปี ตรงกับ อาณาจักรอยุธยา  ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ. 2034-2072) และอาณาจักรล้านนา : พญาแก้ว (พ.ศ. 2038-2068) และมีเหตุการณ์ร่วมอาทิ เลโอนาร์โด ดา วินชี วาดภาพโมนาลิซ่าเสร็จสมบูรณ์  เป็นภาพวาดสีน้ำมันบนไม้ Yew ขนาด ภาพ 27.9 x 22.4 cm ภาพเก่าสมราคม และเป็นภาพแนะนำที่ทางพิพิธภัณฑ์นำเสนอจัดแสดงให้เป็นเหมือนไฮไลท์ ของพิพิธภัณฑ์ไปแล้วต้องไปชม  จัดแสดงที่ห้อง 60 

Fixed size image

ภาพแนะนำของพิพิธภัณฑ์อีกภาพชื่อ Doge Leonardo Loredan ศิลปินผู้วาดภาพ Giovanni Bellini  มีอายุและสร้างงานระหว่าง 1459-1516 สวนภาพถูกวาดใน ค.ศ.1501-1502  ตรงกับ พ.ศ.2044-2045  ตรงกับอาณาจักรอยุธยา ตรงกับรัชสมัย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ. 2034-2072) และอาณาจักรล้านนา ในช่วงรัชสมัย พญาแก้ว (พ.ศ. 2038-2068) โดยภาพนี้มีอายุกว่า 516 ปี ภาพยังมีสีสรรสดใส ห้ภาพที่เหมือนเพิ่งวาดเสร็จใหม่ ๆ  ถูกจัดแสดงอยู่ในห้อง 62 ของพิพิธภัณฑ์ เรียกว่านักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ เมื่อเข้ามายังห้องพิพิธภัณฑ์ก็ต้องตามลายแทงของพิพิธภัณฑ์ไปดูภาพดังกล่าว 

ภาพที่ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

         นักท่องเที่ยวเดินชมภาพด้วยความสนใจ 

ภายในห้องเดียวกันมีภาพจัดแสดงจำนวนมาก นอกเหนือจากภาพหลัก ก็มีภาพของศิลปินร่วมสมัย 

 

Fixed size image

ภาพวาดของ Leonardo da Vinci  ในชื่อ  The Virgin of the Rocks ถูกวาดระหว่าง ค.ศ.1491/2-9  ภาพเดียวถูกวาดใช้เวลาเกือบ 10 ปี แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ และมาวาดต่ออีกในช่วงระหว่าง ค.ศ.1506-8  จึงแล้วเสร็จ ภาพมีอายุกว่า 526 ปี ตรงกับช่วงอาณาจักรอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ. 2034-2072) และอาณาจักรล้านนา ในช่วงรัชสมัยพญาแก้ว (พ.ศ. 2038-2068) ถ้านับ ค.ศ.1506 หรือ พ.ศ.2049 จะเป็นปีเดียวกับ  คริสตอเฟอร์ โคลัมบัส  นักสำรวจชาวอิตาลี เสียชีวิต ในวันที่ 20 พฤษภาคม (เกิด พ.ศ. 1994) โดยศิลปินที่วาดคือ Leonardo da Vinci  ซึ่งมีอายุและสร้างงานระหว่าง ค.ศ.1452 - 1519  ภาพวาดสีน้ำมัน บนไม้ poplar เรียกว่าศิลปินเอก ที่วาดภาพโมนาลิซ่า อันเป็นภาพดังระดับโลก และระดับตำนาน ก็มีภาพวาดอยู่ที่นี่ด้วยและถือว่าเป็นภาพไฮไลท์ อีกภาพหนึ่งที่นักท่่องเที่ยว จัดแสดงอยู่ที่ห้อง 56 ตามแผ่นแนะนำการชมภาพในแต่ละห้อง ซึ่งถือว่าเป็นลายแดงสำหรับนักท่องเที่ยว 

ภาพที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจตามคำแนะนำของพิพิธภัณฑ์

ภาพแนะนำที่ฝรั่งมุงเหมือนกันจร้า

ภาพอื่น ๆ ที่จัดแสดงไว้ในห้องเดียวกัน และนักท่องเที่ยวดูชม กันอย่างหนาตา 

Fixed size image

อีกภาพเป็นผลงานของ Titian ภาพในชื่อ Bacchus and Ariadne  ภาพมีอายุประมาณ 497 ปี ภาพถูกวาดระหว่าง ค.ศ.1520-3, หรือประมาณ พ.ศ.2063-2066 ศิลปินผู้วาด คือ Titian ที่มีอายุระหว่าง ค.ศ.1506-1576 จัดแสดงในห้องที่ 2 เป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ  ภาพนี้ตรงกับช่วงสมัยอาณาจักรอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ. 2034 - 2072) และอาณาจักรล้านนา ในรัชสมัยพญาเมืองแก้ว (พ.ศ. 2038 - 2068) เป็นภาพที่รวมอยู่กับภาพศิลปินอื่น ๆ ในห้องดังกล่าวด้วย 

ภาพไกลมาอีกหน่อย

นักท่องเที่ยวเพิ่งพินิจแบบใกล้ ๆ 

 

ภาพจำนวนมากที่ถูกจัดแสดงห้องต่อห้อง แบบเดินดูกันจนอิ่มเอมสำหรับผู้ที่ชอบงานแนวนี้ 

อีกมุมในห้องเดียวกัน แบบว่าไม่ควรพลาด นักท่องเที่ยวเดินกันหนาตาและเสพงานศิลป์กันด้วยความมุ่งมั่น 

Fixed size image

ภาพชื่อ Venus and Mars  วาดโดย  Sandro Botticelli  ซึ่งมีชีวิตระหว่าง ค.ศ. 1445 - 1510 โดยภาพวาดนี้ถูกวาดใน ค.ศ.1485  หรือใน พ.ศ2028 ภาพรวม ๆ อายุกว่า 532 ปี หนึ่งในภาพแนะนำของพิพิธภัณฑ์หอศิลป์เขา  ถูกจัดแสดงในห้อง 58 

 

ภาพแนะนำ Sunflowers   ผลงานการวาดของ Vincent van Gogh จิตรกรที่มีอายุระหว่าง ค.ศ.1853 - 1890  โดยภาพนี้ถูกวาดในช่่วง ค.ศ. 1888  หรือ ประมาณ พ.ศ.2431 ภาพอายุประมาณ 129 ปี   ถูกจัดแสดงในห้องที่ 43 โดยภาพนี้วาดตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 5  โดยมีเหตุการณ์ร่วมกับช่วงเวลานี้ คือ  การเปิดโรงพยาบาลศิริราชเปิดให้บริการวันแรก  (26 เมษายน) รวมไปถึงเหตการณ์  ไทยเสียเมืองสิบสองจุไทและหัวพันทั้งหกให้กับฝรั่งเศส  ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. เดียวกันนี้ 

  ภาพเด่นของห้อง ที่นักท่องเที่ยวตามผลงานในห้องที่จัดแสดง

ภาพชื่อ Farms near Auvers อีกภาพในหลาย ๆ ภาพของ Van Gogh ที่จัดแสดงในห้องเดียวกัน ที่ถูกวาดใน ค.ศ.1890

ภาพของ Van Gogh ในชื่อภาพ Long Grass with Butterflies ที่ถูกวาดขึ้นใน ค.ศ.1890

ภาพแนะนำของ Pual Cezanne ที่มีอายุ ระหว่าง ค.ศ.1839-1906  ในชื่อภาพ The Grounds of the Chateau Noir, ที่ถูกวาด ใน ค.ศ.1900-4

 

  ภาพวาดของ Cezanne  ที่นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมกันด้วยความสนใจ 

ภาพแนะนำชื่อภาพ The Avenue at Middelharnis ถูกวาดขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1689  เป็นภาพวาดของ Meindert Hobbema ศิลปินที่มีอายุระหว่าง ค.ศ.1638-1709

มุมใกล้ของภาพ  The Avenue at Middelharnis ของ Meindert Hobbema 

         นักท่องเที่ยวชมภาพกันด้วยความสนใจ 

 

ภาพที่ถูกจัดแสดง และมีนักเที่ยวท่องได้ติดตามผลงานภาพที่หลากหลาย

 

         หอศิลป์แห่งชาติจากข้อมูลเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด เปิดฟรีไม่เสียค่าเข้าชม แบบสำหรับผู้ที่ชอบงานแนวศิลปะ โดยเฉพาะเป็นศิลปะที่หลากหลาย และเป็นศิลปินชื่อก้องโลก ภาพงานศิลปะอายุหลายร้อยปี ที่เห็นถึงความอลังการ ในการสร้างงาน และเทคนิคการให้สี การให้แสง ผ่านภาพ และที่สำคัญภาพอายุกว่าหลายร้อยปีเหล่านี้ยังคงรักษาภาพ สี ไว้ได้อย่างชัดเจนอลังการ เอามาแบ่งปัน ถ้าใครไปแล้วไม่ควรพลาด ด้วยเหตุผลว่าไม่มีที่เมืองไทย และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนเราครับ 

โดย โมไนยพจน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net