วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระทำงาน วันแรงงาน


พระธรรมทูตสามัคคีรวมใจมุงหลังคากระเบื้อง"

ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาลัยพระ ธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓ ถวายหยาดเหงือแรงกายเป็นพุทธบูชา รวมใจเป็นหนึ่งร่วมกันมุงกระเบื้องหลังคาอาคารที่พักผู้แสวงบุญ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ท่ามกลางอากาศที่ร้อนกว่า ๔๐ องศา ในโอกาสที่เดินทางมาฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต สายต่างประเทศ และนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ดินแดนพุทธภูมิ พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมธรรมทูต รุ่นที่ ๒๓ รวมทั้งหมด จำนวน ๑๓๐รูป/คน เข้าพักปฏิบัติธรรม ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย ตามโครงการฯ ระหว่าง ๒๒ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ท่านคมสรณ์ พระธรรมทูตอินเดีย

วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

โดย ท่านคมสรณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net