วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ถ่ายทอดประสบการณ์จากอินเดีย


            ท่านคมสรณ์ถวายความรู้เล่าประสบการณ์ทำงานแก่คณะผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ ๒๓ ในโอกาสที่เดินทางมาฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต สายต่างประเทศ และนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ดินแดนพุทธภูมิ จำนวน ๑๔๔ รูป/คน เข้าพักปฏิบัติธรรม ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร -อินเดีย
โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โดย ท่านคมสรณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net