วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เป็นเกียรติในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้


เป็นเกียรติในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

       

           เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 1 ในฐานะ อสม. และ ชุมชนวัดบึง ที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่เพื่อให้เข้าฝึกปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  อสม. ชุมชนวัดบึง อสม. ชุมชนวัดเหนือ และ อสม. ชุมชนวัดคุ้มวนาราม จากรายวิชา NUR2802 ปฏิบัติการใช้ภูมิปัญญาไทย การบำบัดเสริมและการบำบัดทางเหลือกเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ได้ฝึกประสบการณ์ทักษะพื้นฐานในบทบาทพยาบาลวิชาชีพด้านการบำบัดด้วยการแพทย์แผนไทย การบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อการสร้างเสริมความรู้เพิ่มพูลประสบการณ์แก่นักศึกษา ภายใต้ขอบเขตของจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ และเพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์แก่นักศึกษา 

           นักศึกษาที่รับมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันในวันนี้ คือคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการศึกษา บัดนี้นักศึกษาจำนวน 29 คน ได้สำเร็จการศึกษา และจะเข้าสู่ตำแหน่งงาน ณ โรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป  และปีหน้า นักศึกษาเหล่านี้จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

           วันนี้จึงถือเป็นเกียรติยศกับตนเองและครอบครัวยิ่ง ที่ได้เข้าสู่พิธีอันมีเกียรติ พิธีรับแถบหมวกและเข็มสถาบัน หลังจากที่พิธีภายในห้องเสร็จเรียบร้อย นักศึกษาดังกล่าวได้เดินลงยังชั้นล่างเพื่อกราบขอบคุณพ่อแม่ ญาติพี่น้องที่มาร่วมแสดงความยินดีกับลูก ๆ เป็นบรรยากาศแห่งความปราบปลื้มใจ กับภาพที่ลูก ๆ มอบพวงมาลัยกร และก้มกราบสองเท้าของพ่อแม่ ก่อนที่ทั้งลูกและพ่อแม่สวมกอดด้วยความรักความยินดี น้ำตาของแต่ละคนต่างก็ไหลอาบแก้มด้วยความซาบซึ้งและยินดี ได้เห็นภาพอันสะท้อนใจยิ่ง เมื่อคุณพ่อมาร่วมแสดงความยินดีกับลูกสาว ด้วยรูปภาพ เพราะท่านได้เสียชีวิตไปเมื่อไม่นาน ลูกสาวกอดคุณแม่และรูปภาพของคุณพ่อ หลายคนเห็นแล้วไม่อาจที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้ อยากจะบอกลูก ๆ ทุกคนที่แสดงออกกับคุณพ่อคุณแม่และญาติ ๆ ผู้ใหญ่ที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ว่า เธอเป็นสุดยอดของลูกที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูรู้คุณ อย่างน้อยเธอทุกคนเป็นคนดี ขยันหมั่นเพียร ตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียนเพียรศึกษา ไม่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับพ่อแม่และญาติพี่น้อง เหมือนกับลูก ๆ ของพ่อแม่อีกหลาย ๆ คน แต่ลูก ๆ ทุกคนในวันนี้ ล้วนแต่เป็นคนดีของพ่อแม่ ลูก ๆ ลูกหลายคนไม่เพียงเป็นคนดีของท่านเท่านั้น โล่และเกียรติบัตร ที่ลูก ๆ ได้รับ ย่อมเป็นประจักษ์ว่า ลูกคือสุดยอดของคนที่มีความขยันหมั่นเพียรอย่างแท้จริง ทุกคงต้องทำให้พ่อแม่และญาติ ๆ ไม่สามารถที่จะกลั้นน้ำตาออกมาได้ เป็นน้ำตาแห่งความยินดี ความปลาบปลื้มใจ ในคุณงามความดี ๆ ที่ลูก ๆ ที่ประทับรอยไว้ในความทรงจำ เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จะตรึงตาตรึงใจกับ พ่อแม่พี่น้องและญาติ ๆ ทุกคน รวมทั้งทุกสถาบันการศึกษาที่ลูก ๆ ทุกคนร่ำเรียนมา คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะคณาจารย์พยาบาลศาสตร์ทุกท่านตราบนานเท่านาน 

           ลูก ๆ ทุกคนจงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ วิชาการความรู้ ประสบการณ์จากสถานประกอบการและพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานที่ผ่านมา จะเป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นใจให้กับลูก ๆ นักศึกษาทุกคน ที่จะก้าวเดินไปข้างหน้ารับใช้สังคม และประเทศชาติต่อไป

           ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์รัตนา บุญอาจ อาจารย์ธัญลักษณ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ อาจารย์เจ้าของรายวิชา รวมทั้งคณาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้เกียรติ ชุมชน อสม.วัดบึง ชุมชน อสม.วัดเหนือ และ ชุมชน อสม.วัดคุ้มวนาราม หวังว่าในโอกาสหน้าคงได้รับใช้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอีกเช่นเคย

 กับภาพที่ประทับใจไม่รู้ลืม:

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net