วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อนาคตพลังงานแสงอาทิตย์ = อนาคตประเทศไทย


Image result for โซล่าเซลล์ ลอยน้ำ

                ทิศทางพลังงานไทย ไม่ใช่แค่ต้องยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน พลังงานของเราเพียงพอแล้วและมีสำรองเกิน 30% ไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าใดๆ เพิ่มอีก ให้เป็นภาระของประเทศ เพื่อที่จะให้กลุ่มทุนพลังงานไปแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าคำกำไร โดยที่รายได้ไม่ใช่รายได้ของประชาชน

                สิ่งที่ต้องทำคือ การส่งเสริมพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด เป็นพลังงานสำรองของประเทศ เพื่อที่จะเป็นพลังงานหลักของชาติในอนาคต โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น เป็นรูปธรรมที่สุด หลายประเทศเริ่มวางระบบโซล่าเซลล์ทั้งประเทศแล้ว เพราะอนาคตโลกจะหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าแทนพลังงานน้ำมัน และจะเป็นพลังงานหลักที่ใช้กับจักรกลและเทคโนโลยีต่างๆ

                นอกจากนี้ ประเทศไทยก็เหมาะสมที่สุดที่จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ เพียงแต่ว่าการส่งเสริมพลังงานจากธรรมชาติเหล่านี้ กลุ่มทุนพลังงานที่หากินในน้ำมัน ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ จะเสียผลประโยชน์จำนวนมหาศาล แต่อย่าไปสนใจ ในเมื่อประชาชนไทยได้ประโยชน์ สิ่งที่น่าห่วงใยมีเพียง พวกเขาเสียงดังในหมู่รัฐบาลและผู้มีอำนาจ

                เมื่อเดือนที่ผ่านมา รัฐสภาไทยได้ผ่านกฎหมาย พ.ร.บ.ปิโตรเลียม โดยยังไม่มีการแก้ไขเนื้อหาตามเสียงคัดค้านของประชาชน ที่ให้ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตเป็นหลัก ไม่ใช่สัญญาจ้างสำรวจและผลิตอย่างเดียวตามที่รัฐบาลเสนอมา และลดอำนาจบุคคลในการใช้ดุลพินิจจนอาจเกิดการทุจริต ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเรียกร้องให้มีการจัดตั้ง บรรษัทน้ำมันแห่งชาติ หรือ NOC (Nation Oil Company) โดยเร็วที่สุด เพื่อรองรับสัญญาสัมปทานที่จะหมดอายุลงในเร็วๆ นี้

                แต่รัฐสภาได้ถอนเนื้อหามาตรานี้ออกจากร่างของกฎหมาย และเอาไปใส่ไว้ในข้อสังเกตแทน ซึ่งทำให้การจัดตั้งบรรษัทดังกล่าวไม่ทันการ ทำให้เอกชนที่ผูกขาดธุรกิจพลังงานได้ประโยชน์อย่างแน่นอน ขณะที่กรมเชื้อเพลิงพลังงานของไทยไม่อาจเป็นที่พึ่งของประชาชน

                ข้อเสนอของประชาชนคือ ให้บรรษัทน้ำมันแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ถือสิทธิครอบครองทรัพยากรปิโตรเลียม เครื่องจักร อุปกรณ์ ชิ้นส่วน ที่ใช้ในการผลิต การตรวจวัด และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกกฎระเบียบ ควบคุมดูแล บริษัทฯ ที่ดำเนินกิจการด้านทรัพยากรปิโตรเลียมให้ดำเนินอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ เป็นผู้ให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ด้วยวิธีการประมูลที่โปร่งใส โดยให้สื่อสารมวลชนทำการเผยแพร่การดำเนินการทั้งหมด และจัดทำสัญญาแบ่งปันผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

                เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ที่กฎหมายไม่ได้ระบุระยะเวลาให้เร่งดำเนินการ ค่าเสียหายนี้น่าจะคิดกับสมาชิกรัฐสภาไทยด้วย ที่ให้ผ่านกฎหมายที่ประเทศชาติเสียประโยชน์ฉบับนี้

                อย่างไรก็ตาม พลังงานน้ำมันจะเป็นเรื่องล้าหลังในโลกอนาคต เมื่อจักรกลและเทคโนโลยีหันมาใช้ระบบไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าไม่ได้มาจากโรงไฟฟ้าประเภทที่ใช้เชื้อเพลิงสร้างพลังไอน้ำและพลังความร้อนอีกต่อไป แต่จะมาจากพลังงานธรรมชาติจากต้นพลังงานที่ไม่หมดสิ้น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และความร้อนใต้ดิน เป็นต้น

Image result for โซล่าเซลล์ ลอยน้ำ

                คำตอบของอนาคตพลังงานแสงอาทิตย์ = อนาคตประเทศไทย ก็คือ ทิศทางพลังงานสะอาด ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ราคากังหันลมลดลง 65% ราคาโซลาร์เซลล์ลดลง 85% และ 2 ปีที่ผ่านมา ราคารถยนต์ไฟฟ้าลดลง 26% ประชาชนหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าแน่ๆ เพราะราคาจะถูกลงเรื่อยๆ ขณะที่ประเทศในยุโรปหันมาผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติจำนวนมาก ตั้งแต่ต้นปี 2558 การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมในเดนมาร์ก ซึ่งนับแค่พลังงานหมุนเวียนประเภทเดียวเท่านั้น ยัง สูงกว่าการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ

                ปี 2559 สหรัฐอเมริกามีสถิติการติดโซล่าเซลล์ (Solar Cell) เพิ่มขึ้นถึง 97% อินเดียเองก็วางแผนที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ชาวอินเดียนับพันล้านคนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ ขณะที่ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวัน เพราะทุกวินาทีมีประชากรใหม่เกิดขึ้น 5 คนและเสียชีวิตลง 2 คน และประชากรโลกจะมีถึง 9 พันล้านคนในอีก 28 ปีข้างหน้า

                อย่าลืมว่าความต้องการอาหารของโลกก็จะมากขึ้นตามลำดับ พร้อมๆ กับที่ประชากรโลกต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รักษาและห่วงใยสุขภาพมากขึ้น พวกเขาต้องการอาหารสะอาดปลอดสารพิษ และพื้นที่ทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ

                ประเทศไทยจึงควรมองการณ์ไกลที่จะเป็นครัวของโลก ที่จะผลิตอาหารสะอาดปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรอินทรีย์และออร์แกนิคของไทย จะเป็นสินค้าภายในและส่งออกที่สำคัญ พร้อมกับการสร้างสรรค์พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ มาหล่อเลี้ยงประเทศไทยให้ยั่งยืนมั่นคงในอนาคต เหมือนกับที่หลายประเทศทำไปแล้ว และโยนวิธีผลิตพลังงานล้าหลังให้ประเทศโลกที่สามแทน

                นอกจากนี้ หลายประเทศทั่วโลกเริ่มวางแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนน้ำ เพื่อประหยัดพื้นที่บนบกเพื่อใช้ประโยชน์ ประเทศไทยก็เช่นกัน เรามีเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวนมากมายภายในประเทศนี้ ที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนน้ำ เพื่อประหยัดพื้นที่ทำเกษตรกรรม

                ภาคกลางที่เขื่อนศรีนครินทร์ และเขาแหลม  ภาคอีสานที่เขื่อนสิริธร ลำตะคอง ลำปาวและน้ำพอง ภาคเหนือ ที่ เขื่อนสิริกิตต์ กว้านพะเยาและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มากมาย และภาคใต้ที่เขื่อนเชี่ยวหลาน และบางลาง เป็นต้น

                รัฐไทยมีศักยภาพที่ทำได้แน่นอน ถ้าคิดจะลงมือทำ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอนาคตประเทศไทยประเทศที่ ดิน น้ำ ลม ไฟ สมบูรณ์.

Image result for โซล่าเซลล์ ลอยน้ำ

Photo from Internet, google and media.

โดย เมธา

 

กลับไปที่ www.oknation.net