วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมครั้งที่ 4/2560


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมครั้งที่ 4/2560

 ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นส์ ร้อยเอ็ด

            

         เมื่อ วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นส์ ร้อยเอ็ด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามระเบียบวาระของการประชุม ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในที่ประชุม นายประดิษฐ์ โอวาทกานนท์ นางรุ่งทิวา ธรณี อุปนายกสมาคม ฯ นางเปรมจิต สีแซก ทำหน้าที่เลขาธิการสมาคม ฯ มีคณะกรรมการ สมาชิกสมาคม ฯ เข้าร่วมประชุมอย่างมากมาย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ ดุงสีแก้ว รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น  เข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าและกิจกรรมของ ททท.สำนักงานขอนแก่น พร้อมนี้ นายกสมาคม ฯ กล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมนี้ กลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายผ้าไหมลายสาเกต บ้านหนองเข็ง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่ตัดเป็นชุดเรียบร้อยแล้วมาโชว์ เพื่อให้คณะกรรมการ สมาชิก ฯ ได้ชมพร้อมจัดจำหน่ายด้วย 

          

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net