วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทราบไหมค่า METs บนหน้าจอลู่วิ่งคืออะไร?


ข้อมูลบนเครื่องวิ่งในยิม ที่มีการบอกค่าตัวเลขต่างๆ ทั้งแคลอรี่ ทั้งระยะทาง ทั้งเวลา  แต่มีค่าหนึ่ง ที่เครื่องบางเครื่องได้มีการแสดงเอาไว้ บางเครื่องก็ไม่มี  ค่าที่จะกล่าวถึงนี้ คือ ค่า METs

METs  ย่อมาจาก  Metabolic Equivalents Task คือ หน่วยที่เราใช้ประมาณค่าจำนวนของออกซิเจน ที่ร่างกายต้องใช้ในระหว่างการออกกำลังกาย  โดย 1 Mets มีค่าเท่ากับอัตราการเผาผลาญ ซึ่งต้องใช้ออกซิเจน 3.5 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อ1นาที

ยกตัวอย่าง ถ้าตัวเราหนัก 50 กิโลกรัม  นั่งหายใจไป ดูโทรทัศน์ไป เราจะใช้ออกซิเจน 50 X 3.5  ml/min

นั่นคือเราต้องการออกซิเจนจำนวน  175 ml ใน 1นาที เพื่อใช้ในขบวนการเผาผลาญพลังงานในขณะที่นั่งเฉยๆ

โดยกำหนดให้  กิจกรรมที่นั่งเฉยๆ ไม่ขยับตัว มีค่า 1Mets

ในกิจกรรมต่างๆ ได้มีการกำหนด ค่า METs ซึ่งเราสามารถหาได้จากตารางที่ได้ทำเอาไว้ เช่น

ทำงานนั่งโต๊ะ  1.8 met

เดินทอดน่อง 2.7 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ได้ 2.3 met

ทำงานบ้าน  ได้ 3.5 met

วิ่งจ๊อกกิ้งค่อนข้างเร็วได้ 8.0 met

โดดเชือก ได้ 10 met        เป็นต้น

 

จากค่า met นี้  เราสามารถคำนวณหา พลังงานเป็นแคลอรี่ออกมาได้  ว่า เราทำกิจกรรมนี้ เวลาเท่านี้  เราได้ใช้พลังงานไป กี่แคลอรี่  ซึ่งมีประโยชน์ในแง่ที่เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆ  แล้วคำนวณพลังงานที่ใช้  กับพลังงานที่รับเข้ามาจากอาหาร  บวกลบ กันได้เท่าไหร่ เพื่อช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัว

สูตรที่ใช้คำนวณ เมื่อทราบค่า met ว่าทำกิจกรรมนี้จะใช้พลังงานเท่าไหร่

พลังงานกิโลแคลอรี่=0.0175xน้ำหนักตัว(กิโลกรัม) x เวลาที่ทำกิจกรรม(นาที) xmet

ยกตัวอย่าง    เราหนัก 50 กิโล  ทำงานบ้านเป็นเวลา 40 นาที    เราจะใช้พลังงานเท่ากับ

0.0175 x   50 กิโล x   40นาที x   3.5    เท่ากับ 122.5 กิโลแคลลอรี่

เกณฑ์มาตรฐาน  ที่เขากำหนด ในการควบคุมน้ำหนักตัว  ให้มีการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ  อย่างน้อย 1000 กิโลแคลอรี่ ต่อสัปดาห์

และถ้าคนที่ต้องการลดน้ำหนัก  ต้องมีการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ  อย่างน้อย 2000 กิโลแคลอรี่ ต่อสัปดาห์

ข้อแม้นี้  ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ พลังงานจากอาหารที่รับคงที่  

เพราะการลดน้ำหนัก มีหลายทาง  ตั้งแต่

1.ลดพลังงานนำเข้า   แต่คงกิจกรรมเท่าเดิม

2.คงพลังงานนำเข้า  แต่เพิ่มกิจกรรมมากขึ้น

3.ลดพลังงานนำเข้า  และเพิ่มกิจกรรมมากขึ้น

การจะใช้วิธีใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ การลดน้ำหนัก แม้ลดพลังงานนำเข้า แต่สารอาหารต้องไม่ขาด นี่คือหัวใจสำคัญ  เพราะโดยมากเมื่อลดพลังงานนำเข้า ทุกคนมักคิดถึงการอดอาหาร ซึ่งพลังงานนำเข้าลดก็จริง แต่ภาวะการขาดสารอาหาร ก็ตามมาด้วย

คำแนะนำเกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่ปลอดภัย กำหนดที่ น้ำหนักลดระหว่าง 0.5-1 กิโลกรัม ต่อสัปดาห์  จะดีที่สุด

ถึงตอนนี้ เวลาเราทำกิจกรรมอะไร เราก็พอรู้ ค่า met คร่าวๆ  เพื่อเอาไปคำนวณค่าพลังงานที่ใช้  ในแต่ละวัน  โดยยิ่งสามารถรู้พลังงานเป็นแคลอรี่จากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป  รวมทั้งสารอาหารที่จำเป็นและครบถ้วน

เราก็สามารถบริหารร่างกายเรานี้ได้ตามต้องการ

โดย สมชัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net