วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธรรมยาตรา ๕ แผ่นดิน


 

เปิดหน้าประวัติศาสตร์แล้ววันอาทิตย์ที่ 21 พษภาคม 2560 สำหรับโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขง จัดโดยสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 , มูลนิธิวีระภุชงค์ และองค์กรภาคี 5 ประเทศ

จุดเริ่มต้นของโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน เกิดจากปณิธานของพระอาจารย์ใหญ่ ดร.มหาผ่อง สะมาเลิก ขณะดำรงตำแหน่งประธานศูนย์กลางพุทธศาสนสัมพันธ์ลาว ที่ปรารภระหว่างการจัดงาน"พุทธพลิกสุวรรณภูมิ สามัคคีธรรม แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง" เมื่อวันที่ 9-13 กันยายน 2558 ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา

ในขณะนั้นพระอาจารย์ใหญ่ ดร.มหาผ่องมีอาการอาพาธ แต่ท่านยังเดินทางไปร่วมงาน ถือเป็นศาสนกิจสุดท้ายก่อนที่ท่านจะละสังขารเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เล่าถึงจุดเริ่มต้นโครงการว่า "หลวงปู่มหาผ่องปรารภถึงโครงการธรรมยาตราว่า มีหลายประเทศ หลายหน่วยงานต้องการทำ แต่ไม่มีใครทำสำเร็จ ท่านพูดทำนองว่า ตัวท่านเป็นพระมาจนอายุ 100 ปี เพิ่งจะเห็นอุบาสก-อุบาสิกา มีความคิดเชิงรุกในการนำพุทธศาสนามาเชื่อมโยงแผ่นดินสุวรรณภูมิ"

ปณิธานที่แน่วแน่ของพระอาจารย์ใหญ่มหาผ่อง ทำให้ ดร.สุภชัยและคณะรับปากที่จะสานต่อโครงการธรรมยาตรา เชื่อมต่อดินแดนสุวรรณภูมิด้วย"พุทธศาสนา"

ความหมายของธรรมยาตรา

"ในครั้งก่อนพระพุทธศาสนาจะเข้ามายังประเทศไหน พระเจ้าอโศกมหาราชทรงทำการสังคายนา โดยใช้ขบวนธรรมยาตรา เสด็จไปตามแว่นแคว้นที่มีความเห็นต่างกัน โดยไปในที่ที่มีความเป็นอยู่ต่างกัน" พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ชี้แจงถึงความสำคัญของโครงการธรรมยาตรา

หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาลเล่าย้อนประวัติศาสตร์ว่า "พระเจ้าอโศกมหาราชใช้การธรรมยาตราเสด็จไปตามแคว้นต่างๆ บางเมืองเป็นคู่อริกัน ท่านอาศัยธรรมยาตราทำให้ลืมความขัดแย้งกลายเป็นความสมัครสมานสามัคคี โลกเราทุกวันนี้ถ้าจะดับทุกข์ให้ได้ทั้งหมด อะไรจะเกินกว่าความสามัคคีไม่มีอีกแล้ว"

ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน "พุทธศาสนา"เชื่อมความสัมพันธ์

ก่อนที่โครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ต้องใช้เวลาประสานงานนานกว่า 1 ปีครึ่ง มีการติดต่อประสานงานกับผู้นำ 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย (CLMVT) โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในประเทศลุ่มน้ำโขง คือ ความเป็นมิตร ความเป็นญาติ เมื่อความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดขึ้นแล้วจะทำการสิ่งใดก็ล้วนประสบความสำเร็จ

สอดคล้องกับความเห็นของเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ที่มีประสบการณ์ในการทำงานติดต่อธุรกิจค้าขายในกลุ่มประเทศ CLMVT กว่า 26 ปี บอกเล่าว่า การติดต่อธุรกิจจำเป็นต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน แต่ถ้ากลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงยังมีความหวาดระแวงว่า พ่อค้ามาจะเป็นคู่แข่ง รัฐบาลแข่งขันด้านการส่งออก ยังเอาชนะกันด้วยตัวเลขดุลการค้า นโยบาย 3 เสาหลัก AEC คงจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ยาก

เปิดนาทีประวัติศาสตร์ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน

นาทีประวัติศาสตร์ของโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน เริ่มขึ้นเมื่อนายชัช ชลวร ประธานชมรมโพธิคยาวิชชาลัย 980 และนายอภัย จันทนะจุลกะ รองประธานชมรมโพธิคยาฯ มอบธงสัญลักษณ์โครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน  ดร.สุภชัย เลขาธิการสถาบันโพธิคยามอบ"ธรรมจักร" สัญลักษณ์ของงานธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน

พิธีการสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการศาสนาจัดขึ้นที่วัดโพธิ์สระปทุม บ้านกุศกร อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพราะที่บ้านกุศกรคือ บ้านเกิดของหลวงปู่มหาผ่อง พระอริยสงฆ์สองแผ่นดินที่เป็นที่นับถือของทั้วชาวไทยและ สปป.ลาว โดยเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ย้ำกับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานธรรมยาตรา 5 แผ่นดินว่า ได้สานต่อเจตนารมย์ของหลวงปู่มหาผ่องจนสำเร็จลุล่วงแล้ว  และขอให้ช่วยกันสืบสานงานพระพุทธศาสนาต่อไปเพื่ออนาคตของลูกหลานในวันข้างหน้า

พระธรรมโพธิวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กล่าวสัมโมทนียกถาว่า "องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบ"พระธรรมคำสั่งสอน"เป็นสมบัติของโลก ขณะที่โลกกำลังว้าวุ่น จำเป็นต้องมองหา"จุดสมานฉันท์"ให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน"

"วันนี้โครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน มี"พุทธศาสนา" เป็นจุดกำเนิดของลมหายใจในทุกประเทศ ในอดีตโบราณกาล มีการไปมาหาสู่โดยไม่ต้องใช้"หนังสือเดินทาง" เพียงแต่ถือ "ดอกไม้" "ธูป 3 ดอก" ก็บอกถึงความเป็นมิตร  ภาพนี้ทำให้เกิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน โดยมีจุดเริ่มต้นที่บ้านกุศกร บ้านเกิดของพระอาจารย์ใหญ่ดร.มหาผ่อง สะมาเลิก พระอริยสงฆ์ 2 แผ่นดิน

จากนั้นมีพิธีการถวายกลดและย่ามแด่คณะสงฆ์ที่จะปักกลดค้างแรมที่วัดโพธิ์สระปทุม บ้านกุศกร

พิธีการสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือ การปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ และปักธงเป็นนิมิตหมายแห่งพระอริยธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ โดยหน่อของต้นพระศรีมหาโพธิ์ นำมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคมจะมีพิธีบิณฑบาตร ณ.วัดโพธิ์สระปทุม จากนั้นมีการตั้งขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง โดยเริ่มจากบริเวณพระอุโบสถ ผ่านพื้นที่อริยธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ ในช่วงเวลา 11 นาฬิกา มีพิธีส่งพระธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน เพื่อเดินทางข้ามด่านช่องเม็ก สู่ด่านวังเต่า ไปยัง สปป.ลาว โดยจะจัดพิธีมอบเสาธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี ธงธรรมยาตรา และหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่วัดศรีสว่างวงศ์ และวัดพูส่าหล้า

เรื่องโดย

ตวงพร อัศววิไล

บรรณาธิการอาวุโส Voice News และ ผู้ดำเนินรายการ Intelligence

โดย ท่านคมสรณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net