วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หุ่นหลวง ดารารัตน์ สร้างเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙


หุ่นหลวงเป็นศิลปะไทยหุ่นที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา(คริสต์ศตวรรษที่14-18)

โดยได้มีการสร้างมหรสพหุ่นที่ใช้สำหรับชักเชิดเพื่อเชิดชูกษัตริย์ ผ่านวรรณคดีรามเกียรติ์โดย

หุ่นเป็นหุ่นขนาดใหญ่ที่มีสายชักจากด้านล่างที่ใช้สำหรับชักเชิดให้เกิดลีลาท่ารำต่างๆหากแต่

ในเวลาต่อมา่ด้วยขนาดใหญ่ ทำให้การชักเชิดมีความยากลำบากจึงได้เริ่มสร้างหุ่นเล็ก

หรือหุ่นเล็กวังหน้า ซึ่งสร้างโดยกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

หุ่นหลวง ดารารัตน์ เป็นหุ่นหลวงที่คณะหุ่นช่างฟ้อนสร้างขึ้นเพื่อแสดงความรัก

ความภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ นับสิบปีที่เปลียนชีวิตมาทำหุ่นคำสอนของ

พระองค์เป็นแสงสว่างเดียวที่ทำให้คนมืดมนอย่างเรามีความหวังและความสุขเป็น

ความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย แต่ทั้งชีวิตเราสามารถจะสร้างสรรค์งานแม้ชีวิตจะลำบาก

ทางเดินจะยากแค่ไหน เราก็มีความสุขในทุกๆ วัน

     เราเลือกจะสร้างหุ่นหลวง เพราะหุ่นหลวงเป็นหุ่นที่เก่าแก่ที่สุดของไทยและ

ได้สูญหายไปจากสังคมไทยในปัจจุบัน โดยการสร้างหุ่นหลวงต้องคิดค้นวิธี

กลไกการเชิดหุ่นขึ้นใหม่โดยอ้างอิงจากท่ารำ เนื่องจากไม่มีการบันทึกการร้อย

สายเชื่อกในทำตัวหุ่นว่าใช้วิธีการใดเพื่อให้หุ่นเคลื่อนไหว เส้นสายการชักเชิดหุ่น

จะซ่อนอยู่ในแขนลำตัวหุ่น และทุกเส้นสายจะมารวมกันอยู่ด้านล่างของเท้าซึ่งผู้เชิด

จะดึงสายด้านล่างเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่น

หุ่นหลวง ดารารัตน์ สร้างเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ใช้เวลา ๓๗ วัน

 

สิ่งเล็กๆ ที่เราพอจะทำให้แผ่นดินไทยได้ และจะทำทั้งชีวิต แรงบันดาลใจที่

เปลี่ยนชีวิตมาเชิดหุ่น เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ แรงบันดาลใจจากในหลวง

รัชกาลที่ ๙ และแรงบันดาลใจนี้จะอยู่ในใจนิจนิรันดร์

 

 

 

 

 

 

 

โดย หุ่นช่างฟ้อน

 

กลับไปที่ www.oknation.net