วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปั่นเมืองกีฬา สงขลาสองเล


 
ปั่นเมืองกีฬา สงขลาสองเล
 
 
 
โครงการ Nation Bike‬ Thailand 2017 ชวนปั่นทั่วไทยปี 4


หลักการและเหตุผล

          การขับขี่จักรยานในประเทศไทยนั้นกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นตลอดเวลา จะเห็นได้จากจำนวนนักปั่นและ ชมรมจักรยานต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี การปั่นจักรยานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งการปั่นจักรยานยังเป็นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จุดประกายและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประชาชนหรือผู้ที่พบเห็นทั่วไปจะได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

           บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ Nation TV ช่อง 22 ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพกิจกรรมการปั่นจักรยานที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงค์ชีวิตประชาชน ชุมชน ในปัจจุบัน ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆ ปี ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยเป็นกิจกรรมที่ทุกคนและทุกส่วนสามารถร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

           ในปี 2560 นี้ เนชั่น ทีวี จึงมีแนวความคิดในการสร้างเครือข่ายนักปั่นหน้าใหม่ และผลักดัน Bike Lane สู่สาธารณะร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงจุดต่างๆ ให้ความปลอดภัยผู้ขับขี่ ตลอดจนที่จอดรถจักรยานที่สะดวกและปลอดภัย ร่วมถึงรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชน ผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน ร่วมกับ ชุมชนทุกภาคส่วน อาทิ ชุมชนเมือง ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อให้กิจกรรมนี้ได้ช่วยเหลือแบ่งปันสู่สังคม และส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน รวมถึงเป็นการสนับสนุนภาคประชาชนให้สามารถปั่นจักรยานได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎ กติกา ในการปั่น 

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้ปั่นเพื่อสุขภาพ เชิงท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี 
2. เพิ่มศักยภาพนักปั่นให้มีความแข็งแกร่ง และ นำความสามารถมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สร้างเครือข่ายจักรยาน นำวิธีการ และ สิ่งที่เรียนรู้จากเครือข่ายมาพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการขับขี่ปลอดภัย และ ถูกต้อง 
4. เพิ่มความท้าทาย และ การพัฒนาตนเองไปสู่ การปั่นระยะไกล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ปลูกจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกับช่วยลดมลพิษ 
- สร้างจิตสำนึกในการแบ่งปัน มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม 
- ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ และการออกกำลังกาย 
- เสริมสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในจังหวัด 

*** หมายเหตุข้อมูลจาก http://www.nationbikethailand.com

 

ผมเริ่มสตาร์ทจากบ้านตั้งแต่ห้านาฬิกา ตรงไปถึงถนนนครนอกหกโมงเศษ แวะถ่ายภาพนิดหน่อยพร้อมด้วยรอสมาชิกอีกสองท่าน
โรงสีแดง หับโห้หิ้น ก่อตั้งโดยขุนราชกิจจารี (จุ่นเลี่ยง ลิ้มเสาวพฤกษ์) ในปี พ.ศ. 2457 ต่อมาอีก 14 ปี หลานของท่านคือ คุณสุชาติ รัตนปราการ ได้ซื้อกิจการต่อทั้งหมด และพัฒนาโรงสีข้าวโดยเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์พลังไอน้ำ ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ชื่อโรงสี “หับ โห้หิ้น” เป็นภาษาฮกเกี้ยน หมายถึง สามัคคี กลมเกลียวและเจริญรุ่งเรือง ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นยึดครองสงขลา และใช้โรงสีแดงเป็นคลังเก็บเวชภัณฑ์ หลังสงครามได้เลิกกิจการโรงสีข้าว เปลี่ยนเป็นโกดังเก็บยางพารา เพื่อส่งออก และท่าเทียบเรือประมง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม

หับ โห้ หิ้น ถือว่าเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสงขลาจะต้องตามหา ด้วยตัวอาคารสีแดงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นตั้งอยู่ปลายสุดถนนนครนอก ย่านนี้เป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่ที่อาคารบ้านเรือนยังคงรักษารูปแบบมานานตั้งแต่ชาวจีนได้อพยพมาสร้างหลักปักฐานอยู่ในเมืองสงขลา

พญานาค พ่นน้ำ เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ด้วยปฎิมากรรมที่มีความอ่อนช้อยแต่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งดุดัน สมเป็นพญาที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาชาวเมืองสงขลาให้อยู่เย็นเป็นสุข อุดมไปด้วยน้ำท่าบริบูรณ์  แนวคิดในการสร้างพญานาค สันนิฐานว่าคงมาจากที่ได้เห็นประเทศสิงค์โปร์มีสิงห์โตพ่นน้ำอยู่ริมอ่าว สงขลาก็มีพื้นที่ที่เหมาะในการสร้างเช่นกันจึงได้เกิดพญานาคขึ้น และเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อชาวสงขลา ด้วยพญานาคคือสัญญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ และให้ความอุดมสมบูรณ์ เกิดประโยชน์สุขต่อชาวบ้าน

มิตซูบิชิ ผู้สนับสนุนหลัก

นักปั่นกำลังรอเวลาออกสตาร์ท

สองล้อก็รอล้อหมุน

เดินประชาสัมพันธ์

สดชื่นร่าเริงที่ได้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สองสาวคนกลางเธอมาจากตรัง เป็นขาประจำของเนชั่นปั่นเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

คนซ้ายมือคือ หน.สป.ทต.พะตง ถัดมาสองสาวเป็นผู้จัดการธนาคารเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดตรัง

ผู้สนับสนุนหลัก

คุณเทพชัย หย่อง และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คุณทรงพล สวาสดิ์ธรรม ร่วมเป็นประธานเปิดงาน

ทุกคนพร้อมไหม?  พร้อมครับ

ปั่นอย่างมีความสุข พร้อมชื่นชมธรรมชาติ

ขอถ่ายช่างภาพผู้สื่อข่าวบ้าง

 

ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปผมก็คงต้องไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อีก

สวัสดีครับ

 

โดย สำรวจฟ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net