วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ได้เวลาต่อใบรับรองแล้วนะ ที่สวนอีสานล้านนา


ได้เวลาต่อใบรับรองแล้วนะ

ที่สวนอีสานล้านนา

 

         สวนอีสานล้านนา แหล่งผลิตพืชผักผสมผสาน ไร่นาสวนผสม ขอบข่ายการรับรอง การผลิตพืชอินทรีย์ หนึ่งในไม่ถึงสิบสี่ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  สวนอีสานล้านนา ได้รับใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2558 หลังจากที่ใบรับรองหมดอายุ จึงแจ้งความจำนงค์ขอต่ออายุใบรับรองในปีพ.ศ. 2559 บัดนี้ได้รับใบรับรองฉบับใหม่แล้ว มีอายุการรับรองตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 - วันที่ 6 กรกฎาคม 2559  คุณฉกาจ เฉวียงหงษ์ และ คุณนุชรา เฉวียงหงษ์ ผู้ตรวจรับรองแปลง GAP พืชและพืชอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี กรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ตรวจให้คำแนะนำ เพื่อต่อใบรับรองประจำปี 2560 ที่จะออกให้ในเดือนกรกฎาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 ใบรับรองฉบับเดิมต้องนำส่งคืนกรมวิชาการ

         สวนอีสานล้านนา แหล่งผลิตพืชผักผสมผสานอินทรีย์ เป้าหมายหลัก ปลูกพืชเพื่อใช้ในการบริโภคในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ เน้นความเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพในครอบครัว มากกว่าเน้นในเชิงธุรกิจ ทำเอง ไม่ต้องจ้างแรงงาน ทำได้เท่าใดเอาเท่านั้น มีแรงก็ทำ เหนื่อยก็พัก  ผลผลิตทางการเกษตรนำไปบริโภค เหลือกินเหลือใช้เหลือแจกญาติพี่น้องและบ้านใกล้เรือนเคียง นำไปขายบ้างเพื่อกระจายพืชผักอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษ ให้คนทั่วไปได้ใช้ในการบริโภค เงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ได้ รวบรวมนำไปพัฒนาพื้นที่สวนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลูกข้าวที่สวนอีสานล้านนา 

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net