วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เพลงสรรเสริญฯ ฉบับพิมพ์ครั้งแรก


เพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือ “รวมเพลงชาติต่างๆ ทั่วโลก” (Сборник национальных гимнов всехго сударствсвета) รวบรวมโดยนายปโยตร์ อันเดรเยวิช ชูรอฟสกี (Петр Андреевич Щуровский) นักแต่งเพลงและวาทยกรชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นหนังสือรวมเพลงประจำชาติต่างๆ มากกว่า 80 เพลง 

หนังสือเล่มนี้ไม่ทราบปีตีพิมพ์ที่แน่นอน แต่สันนิษฐานว่าอยู่ในทศวรรษที่ 1890 หรือราวปี พ.ศ. 2433-2443

คำนำของหนังสือ “รวมเพลงชาติต่างๆ ทั่วโลก” แปลจากภาษารัสเซียได้ดังนี้:

--------------

คำนำ 

เป้าหมายของการตีพิมพ์โน้ตเพลงฉบับนี้คือการรวบรวมเพลงชาติต้นฉบับของประเทศต่างๆ ที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลต่างชาติแล้ว และใช้บรรเลงในวาระสำคัญเช่นเดียวกับที่เพลง God Save the Tsar! ใช้บรรเลงในรัสเซีย

การรวบรวมเพลงเหล่านี้ที่เคยตีพิมพ์มาก่อน ทั้งในภาษารัสเซียและต่างชาติ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น เนื่องจากมีความผิดพลาดจากต้นฉบับเพลงชาติฉบับจริง หรือบางครั้งอาจมีการตีพิมพ์ทำนองของเพลงชาติอย่างถูกต้องบางส่วน แต่ตัวดนตรีส่วนใหญ่กลับถูกดัดแปลงและแต่งเติมโดยผู้รวบรวม จนไม่สามารถนำมาใช้งานอย่างเป็นทางการได้

ผู้รวบรวมเพลงชาติฉบับนี้จึงส่งคำขอไปยังชาติต่างๆ ทั่วโลก และได้รับต้นฉบับเพลงชาติพร้อมด้วยเอกสารกำกับรับรองอย่างเป็นทางการ

บางประเทศไม่มีเพลงชาติ ซึ่งได้รับการรับรองมาในเอกสารดังกล่าว รายชื่อเพลงที่ปรากฏอยู่ในรวมโน้ตเพลงเล่มนี้ได้ระบุไว้ว่าประเทศใดบ้างที่ไม่มีเพลงชาติ บางประเทศอาจมีเพลงชาติสองเพลงหรือมากกว่าอย่างเป็นทางการและใช้บรรเลงในโอกาสที่แตกต่างกัน อนึ่ง ในอาณาจักรเยอรมัน นอกจากเพลงชาติร่วมอย่างเป็นทางการที่ใช้บรรเลงทั้งอาณาจักรแล้ว ยังมีเพลงชาติประจำรัฐต่างๆ แยกออกไปอีกเกือบทุกรัฐ โดยตัวบทที่ส่งมาพร้อมกับเพลงชาติได้ถูกตีพิมพ์รวมกันไว้ ณ ที่นี้แล้ว

เพื่อความสะดวก เพลงชาติทุกเพลงได้รับการบันทึกในรูปแบบบรรเลงเปียโน ซึ่งผู้กำกับดนตรีสามารถนำไปเรียบเรียงใหม่สำหรับวงขนาดใหญ่ได้โดยไม่ยาก แต่ในกรณีที่เพลงใดมีการเรียบเรียงดนตรีที่พิเศษเป็นท้องถิ่นเฉพาะ โน้ตเพลงสำหรับเครื่องดนตรีฉบับเต็มจะได้รับการลงพิมพ์ไว้

ลำดับของเพลงชาติทั้งหมดถูกจัดตามตัวอักษรในภาษารัสเซีย

---------------

 

ปกหนังสือ Сборник национальных гимнов всехго сударствсвета

โน้ตเพลงสรรเสริญ ใช้ชื่อว่าเพลง "สยาม" ระบุที่มุมขวาบนว่าแต่งโดยนายชูรอฟสกี และในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึก นายชูรอฟสกีบันทึกไว้ว่า เก็บบันทึก (หรือแต่ง?) ณ สถานทูตสยาม ที่ปารีส เมื่อวันที่ 18 เดือนธันวาคม ปี 1888 หรือ พ.ศ. 2431

---------------

ผู้ที่สนใจดาวโหลดหนังสือรวมเพลงชาติต่างๆ ของชูรอฟสกีฉบับเต็ม สามารถดาวโหลดได้ที่:

https://atibhop.wordpress.com/2017/07/05/pdf-schurowsky-anthems/

หรือที่เว็บไซต์ต้นทาง (หอสมุดแห่งชาติรัสเซีย) ที่:

http://dlib.rsl.ru/viewer/01004471636#?page=1

รับฟังเพลงสยาม หรือเพลงสรรเสริญพระบารมี ฉบับแรกของชูรอฟสกี ได้ที่:

https://www.youtube.com/watch?v=QEsNxieXcJk

โดย insanetheater

 

กลับไปที่ www.oknation.net