วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จัดตั้งเครือข่ายชมรมผู้ปกครองแอลดีจังหวัดสมุทรปราการ


จัดตั้งเครือข่ายชมรมผู้ปกครองแอลดีจังหวัดสมุทรปราการ

 
 

28 กรกฏาคม 2560 จัดตั่งเครือข่ายชมรมผู้ปกครองแอลดีจังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้แม่นำได้มาช่วยทางสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย จัดการประชุมจัดตั้งเครือข่ายชมรมผู้ปกครองแอลดีจังหวัดสมุทรปราการ  ณ โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ

งานนี้มาในฐานะเป็นผู้ประสานงาน เป็นผู้กำกับเวที

ส่วนพี่เพชรก็เป็นพิธีกรคู่กับพี่ออฟ และในฐานะความเป็นเด็กแอลดีที่สามารถก้าวผ่านความเป็นแอลดีในระดับ ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพี่ออฟ ที่สามารถยืนหยัดในสังคม และมีอาชีพการงานที่มั่นคง อย่างน่าภาคภูมิใจ

กิจกรรมในวันนี้ มีวิทยากรมาให้ความรู้ดังนี้

- อ. ยงยศ โคตรภูธร จากสถาบันไพดี้ 
"สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูและผู้ปกครองในการดูแลเด็กแอลดี ด้วยกิจกรรมบำบัด                                               และตอบข้อซักถามแก่ผู้ปกครองและครูฯ"

- คุณกาญจนา วรรณพาหุณ นักวิชาการชำนาญการสาธารณสุขจังหวัสมุทรปราการ
"ลักษณะและแนวทางการดูแลของผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้"

- คุณนฤมล แสงมาน จากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรปราการ
"ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาของผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้"

- คุณปัทมา อินชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
"สิทธิของคนพิการ และการสนับสนุนชมรมของคนพิการ"

--จากนั้น เป็นแนะนำตัวของสมาชิกที่มาร่วมการประชุม และทางสมาคมโดยคุณปิยะนาถ นายกสมาคมฯ ให้ความรู้แก่ชมรมเกี่ยวกับข้อบังคับ อำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละฝ่าย การเขียนโครงการเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือแลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้กันของสมาชิกในชมรม

--การเลือกตั้งคณะกรรมการ และประธาน ชมรมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการ

ซึงได้สมาชิกเป็นผู้ปกครอง 8 คน และผู้ปกครอง 5 คน

--การประชุมกลุ่มของคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกัน ศูนย์การทำงานจะอยู่ที่              โรงเรียนวัดด่านสำโรง

 

 

 พี่เพชร  พี่ออฟ  สองพิธีกร

 
 
- อ. ยงยศ โคตรภูธร จากสถาบันไพดี้ 
"สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูและผู้ปกครองในการดูแลเด็กแอลดี ด้วยกิจกรรมบำบัด                                               และตอบข้อซักถามแก่ผู้ปกครองและครูฯ"
 
 
 
- คุณกาญจนา วรรณพาหุณ นักวิชาการชำนาญการสาธารณสุขจังหวัสมุทรปราการ

"ลักษณะและแนวทางการดูแลของผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้"

 

 
 
 
 
 คุณนฤมล แสงมาน จากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรปราการ
"ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาของผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้"
 
 
 
 
- คุณปัทมา อินชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
"สิทธิของคนพิการ และการสนับสนุนชมรมของคนพิการ"
 
 
 
 
 
 
 
หลังทานอาหารกลางวัน  อ.ยงยศ สถาบันไพดี้ จัดกิจกรรมฝึกสมอง 
 
 
 
 
คุณปิยะนาถ  นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย
 
 
เริ่มการแนะนำตัว และจัดตั้งคณะกรรมการชมรมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการ

 
 
 

 

 
 
 
ถ่ายภาพร่วมกัน
 
 
ในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
 
คณะกรรมการชมรมส่งเสริมศักยภาพบุคลลบกพร่องทางการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการ
 
 
ร่วมประชุมกลุ่มวางแผนการทำงานร่วมกัน

 

 
 
 
พี่เพชรทำงานประดิษฐ์มาฝากอาจารย์ยงยศ และพี่ออฟ 

 
 ไอดีไลน์ สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย แม่นำ

 

กลับไปที่ www.oknation.net