วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

4 ดี


ผมได้มีโอกาสไปอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง เมื่อหลายปีก่อน ในเรื่องของการบริหารโรงเรียน มีศึกษานิเทศก์ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ท่านมาจาก สปจ. เชียงราย ในตอนนั้น " ท่าน ศน. บดินทร์  จันวัน " ได้กล่าวให้เกร็ดความรู้ เรื่องในการอยู่ในสังคมของชาย-หญิง (คู่บ่าวสาว)  พูดเรื่อง  ๔  ดี  มี ดังนี้ ๑. ดีที่หอ  ๒. ดีที่หู ๓. ดีที่หึง  และ ๔ ดีที่หึง  หลังจากได้ฟังคำจำกัดความที่ท่านศึกษานิเทศก์ให้ความรู้  ผมก็เลยนำมาขยายความโดยแต่งเป็นกลอน ไว้  ดังนี้ คครับ

สุภาษิตการครองเรือน “ ๔ ดี “

      อันหญิงไทยใจหาญแม่บ้านใหญ่     ควรมีใจอยู่เหย้าเฝ้าเรือนหอ

ดูแลบ้านแลเรือนอย่ารั้งรอ    ทำเรือนหอให้สดสวยด้วยสี่ดี

ดีที่หนึ่ง ดีที่หอ รอให้เห็น    บ้านเรือนเด่นเป็นสง่ามีราศี

ใครได้ยลได้รู้ล้วนยินดี    ห้องหอมีความรักสลักใจ

ดีที่สอง ดีที่หูรู้ให้ชัด       เรื่องใดขัดปัดเป่าให้ผ่องใส

แม้นเปิดหูดูหน้าดีผ่องอำไพ    อย่าหูเบาฟังใครใครตามคำคน

ดีที่สาม ดีที่หึงจึงต้องหวง     ขืนปล่อยควงหญิงอื่นอาจล่องหน

รักน้อย ๆ แต่นานนานอย่ากังวล    หึงปะปน หวงและห่วงบ่วงคล้องใจ

ดีที่สี่ ดีที่หัน ดันให้สุด      อย่าได้หยุดสอดส่องให้ผ่องใส

ต้องใช้ดุลยพินิจคิดเข้าใจ    จึงอยู่ได้ด้วยเห็นเย็นอุรา

แม้นหญิงใดมีครบดีทั้งหมด    การหย่าร้างคงลดหมดปัญหา

ถือไม้เท้ายอดทองจนชรา    รักหนักหนารักกันด้วยสี่ดี

สังคมไทยยุคใหม่หญิงไทยเก่ง   มักอวดเบ่งกดหัวผัวมักหนี

ข้านี้เก่งเกินใครในปฐพี   ชายแค่นี้ไม่พอมืออย่าหือเลย

จึงไม่คิดเรื่องดีสี่หอใหญ่   เผลอพลาดไปไม่คาดถึงจึงนิ่งเฉย

เรือนก็รก หูก็เบาตามคุ้นเคย   หึงเกินเลยไร้เหตุผลปนโกรธา

ยังไม่เห็นแค่ได้ฟังเกิดโมหะ   ไม่ลดละตามราวีมีปัญหา

ใคร่ครวญคิดพินิจด้วยปัญญา    ไม่ควรบ้าไร้เหตุสังเวชใจ

เติมความรักให้กันหมั่นใกล้ชิด     ภารกิจสี่หอพอดีไหม

ถ้ามีน้อยอาจพลาดเพิ่มเร็วไว   จำให้ได้สี่หอดีที่ครองเรือน

 

                                            ครูบุญมา  12/10/56

โดย ครูสบเมย_แม่ฮ่องสอน

 

กลับไปที่ www.oknation.net