วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“Elang Thainesia XVIII” การฝึกปฏิบัติการทางอากาศผสม ทอ.ไทย-อินโดนีเซีย


พลอากาศเอกสุรศักดิ์ ทุ่งทอง เสนาธิการทหารอากาศ เดินทางเข้าเป็นประธานร่วม ในพิธีปิด การฝึกปฏิบัติการทางอากาศผสม Elang Thainesia XVIII เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ณ ฐานทัพอากาศ Roesmin Nurjadin (โรสมิน นูร์จาดิน) เมือง Pekanbaru (เปอกันบารู) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี พลอากาศโท Hadiyan Sumintaatmadja รองเสนาธิการทหารอากาศอินโดนีเซีย (เทียบเท่า รองผู้บัญชาการทหารอากาศ) เป็นประธานร่วม ฝ่ายอินโดนีเซีย

กองทัพอากาศ ร่วมกับ กองทัพอากาศอินโดนีเซีย จัดการฝึกผสมปฏิบัติการทางอากาศ ภายใต้รหัสการฝึก “Elang Thainesia XVIII” ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ฐานทัพอากาศ Roesmin Nurjadin (โรสมิน นูร์จาดิน) เมือง Pekanbaru (เปอกันบารู) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี นาวาอากาศเอก สรรพชัย ศิลานิล เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ ฝ่ายไทย และ พลอากาศจัตวา Age Wiraksono ผู้บังคับการฐานทัพอากาศ Roesmin Nurjadin เป็นประธานร่วม ฝ่ายอินโดนีเซีย


สำหรับอากาศยานที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ ฝ่ายกองทัพอากาศไทย ได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก หรือเครื่องบิน F-16 จากฝูงบิน ๑๐๒ เข้าร่วมการฝึกจำนวน ๖ เครื่อง และกำลังพล ๘๒ คน ในขณะที่ กองทัพอากาศอินโดนีเซีย จัดเครื่องบิน F-16 จากฝูงบินที่ ๑๖ เข้าร่วมการฝึกจำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องบิน Hawk ๑๐๙/๒๐๙ จากฝูงบินที่ ๑๒ เข้าร่วมการฝึกจำนวน ๔ เครื่อง โดยการฝึกประกอบด้วย การฝึกบินทำความคุ้นเคย การฝึกบินรบกับเครื่องบินต่างแบบ และการบินประกอบกำลังขนาดใหญ่

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติการทางอากาศร่วมกัน ให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ในการวางแผน และการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศผสม นอกจากนั้นการฝึกร่วมการปฏิบัติการทางอากาศผสมในครั้งนี้ ยังส่งผลดีต่อการกระชับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง กองทัพอากาศ และ กองทัพอากาศอินโดนีเซียอีกด้วย

ที่มา : www.facebook.com/rtafnew

โดย อาคม

 

กลับไปที่ www.oknation.net