วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข่าวล่ามาเร็ว...จังหวัดร้อยเอ็ดประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ


ข่าวล่ามาเร็ว...จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ 9 โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

 

             เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ (อุตมะพรหม) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ทุกภาคส่วน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

             ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายคำนับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นจะเป็น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายราชกุศล โดยพระภิกษุสงฆ์ ศาสนาพุทธ พิธีดุอาร์ขอพร จากศาสนาอิสลาม และพิธีอธิษฐานภาวนา ของศาสนาคริสต์ จากนั้นเหล่าบรรดา ข้าราชการ และหน่วยงาน ลงนามถวายพระพร กราบลาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพ ณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

              วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นายรังสิต วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายจำเนียร สุมาริธรรม นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายพระพร เป็นจำนวนมาก

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net