วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“สะพายย่าม งามผ้าซิ่น กิ๋นขนม ชมมรดกพระร่วง”


EJeab Academy ฺ(Blogger ศุภศรุต - วรณัย)
ร่วมกับ

กลุ่ม นุ่งผ้าไทยสะพายย่าม
เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวสุโขทัย 
...
...
....
โดยการสนับสนุนของ 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานพื้นที่พิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท. 4)
..
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย
..
โรงแรมเลเจนด้า สุโขทัย
..
ขอเชิญชวนท่านผู้ชื่นชอบ การท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีถิ่นชุมชน
นิยมการนุ่งผ้าซิ่นตระกูลไท ชอบใช้ย่ามสวย ๆ แบบประทับใจ
สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวในหลากหลายมิติความเชื่อ อาหาร ขนมและงานหัตถศิลป์พื้นบ้าน
...
...
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานเชิงการตลาด (Familiarization Trip) Fam Trip 
ร่วมสัมผัสความงามแห่งผ้าซิ่น ผ้าโบราณระดับโลก วิถีแห่งย่ามและเรื่องราวอันมหัศจรรย์ของมรดกโลกสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร
ในกิจกรรม “สะพายย่าม งามผ้าซิ่น กิ๋นขนม ชมมรดกพระร่วง” 
ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2560 นี้
...
..

.

พบกับกูรูผ้าซิ่นผ้าโบราณ และเพจนุ่งผ้าซิ่นระดับแนวหน้าของประเทศไทย มารวมตัวทำกิจกรรมร่วมกัน
ที่ ขาช็อป ขาผ้าซิ่น ขาถุงย่าม ผู้นำเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ...ไม่ควรพลาด
...
จองที่นั่งร่วมกิจกรรมด่วน (เดินทางโดยรถบัส 2 ชั้น) 
ที่ คุณอารีรัตน์ มนัสวงษ์กาญจน์ (มิ้นท์) โทร 093-362 9782
ไลน์ =@pij1457r
...
...

มีค่าใช้จ่ายร่วมหาร 2,900 บาท 
.
บัญชี วรณัย พงศาชลากร
ธนาคารกรุงไทย 089 0 08024 0
ธนาคารไทยพาณิชย์ 094 235321 8
ธนาคารกรุงเทพ 209 040 6220
...
กำหนดการ
การเดินทางทัศนศึกษาเชิงการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Fam Trip) ในกิจกรรม

วันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐


วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน
๐๖.๓๐ น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยรถโดยสารปรับอากาศ 
๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
๑๔.๓๐ น. เดินทางถึงจังหวัดสุโขทัย บรรยายเรื่อง “ก่อนความเป็นสุโขทัย” โดย อาจารย์ วรณัย พงศาชลากร เที่ยวเขาปู่จ่า วัดพระพายหลวง วัดศรีสวาย ศาลตาผาแดง ชมพระอาทิตย์อัสดงที่วัดสระศรี
๑๙.๓๐ น. เข้าที่พัก โรงแรมเลเจนด้า สุโขทัย
          - ฟังบรรยาย เรื่อง “เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พัฒนาการของเจติจะสุดท้ายในยุคหลังบายน” 
          - รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารนํ้าค้าง โรงแรมเลเจนด้า
.
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมเลเจนด้า
๐๘.๓๐ น. กิจกรรมปลูกต้นไม้ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า ทะเลหลวงรูปหัวใจ เที่ยวชมถนนสังคโลก ร่วมกิจกรรมวาดปั้นสังคโลก เที่ยวชุมชนบ้านฟันพระ 
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรมเลเจนด้า 
๑๓.๓๐ น. เปลี่ยนชุดผ้าซิ่น นุ่งผ้าไทย เข้าร่วมกิจกรรมช่วงเย็น 
๑๕.๐๐ น. เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง ฟังบรรยาย โดย อาจารย์ วรณัย พงศาชลากร 
๑๗.๐๐ น. คณะเข้าร่วมงาน "ความสุขในผืนผ้าสุโขทัย จากท้องนาสู่สากล”
                - กิจกรรมเสวนา “สะพายย่าม เที่ยวผ้าซิ่นสุโขทัย” โดยอาจารย์และกูรูผ้าโบราณระดับประเทศ 
                       -อาจารย์สาธร โสรัจประสพสันติ พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคําหาดเสี้ยว
                       -ผศ.ดร. สิทธิชัย สมานชาติ กูรูผ้าเมืองอุบล อาจารย์ประจำคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                       -อาจารย์อัครเดช นาคบัลลังค์ และ อาจารย์ใจสคราญ นาคบัลลังค์ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา 
                       -อาจารย์ จงจรูณ มะโนคํา พิพิธภัณฑ์ผ้าไทยวน 
                       -อาจารย์ เทิดศักดิ์ อินแสง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าเมืองน่าน 
                       -อาจารย์ เบญจะ ฮามคําไพ อาจารย์ สุพัตรา ภาเรือง 
                       -คุณกาญจนลักษณ์ ภาเรือง เพจห้องผ้าแฟชั่นนุ่งซิ่นอินเทรนด์ 
                       -คุณยุพา กสิรักษ์ เพจห้องผ้าซิ่นปันกันสวย 
.
                        ประสานการเสวนาโดย คุณพลชา โกษะโยธิน ร้านรสนิยม และ คุณมานพ ยังประเสริฐ

                 - รับประทานอาหารพื้นบ้าน โดย ชุมชนท่องเที่ยวเมืองเก่า
                 - การแสดงบนเวที “จากต้นฝ้ายกลายเป็นซิ่นงามสุโขทัย” โดย อาจารย์โย
                  - การเดินแบบแฟชั่นผ้าซิ่นสุโขทัย จาก กลุ่มเพจ ซิ่นปันกันสวย
                  - การออกร้านพร้อมสาธิตการทอผ้าซิ่น โดยชุมชนสุโขทัย
.
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน
๐๖.๐๐ น. ตักบาตรเช้ารับอรุณ สะพานบุญวัดตระพังทอง
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมเลเจนด้า
๐๘.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร แวะชม เมืองโบราณ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
...
...
(ผู้ร่วมเดินทาง นุ่งซิ่น สะพายย่าม พกกะตังเต็มกระเป๋า เตรียมช็อปกระจาย ในระหว่างการเที่ยว)

.

โดย ศุภศรุต

 

กลับไปที่ www.oknation.net