วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

smart farm ข้าวโพดหวาน kc farm


ข้าวโพดถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้กับเกษตรกรไทยมาช้านานและด้วยรสชาติที่อร่อยเป็นที่นิยมหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำอุตสาหกรรมส่งเสริมและส่งออกข้าวโพดได้มีโครงการที่น่าสนใจและติดตามคือ"smart farm" ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ช้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศพร้อมรับประทาน แบรนด์ KC ( king of corn ) กล่าวว่า บริษัทได้ศึกษาโครงการ smart farm โดยวางระบบที่บ้านแพะประทานพร อ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ ที่ถือเป็นฟาร์มต้นแบบ ด้วยการส่งเสริมเกษตรกรสองหมื่นรายเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบ contract farming ในพื้นที่ภาคเหนือเนื้อที่แสนไร่ จากที่แต่เดิมเกษตรกรที่นี่ส่วนมากจะปลูกข้าวโพดพืชผลกันเองตามธรรมชาติ แต่เมื่อเราเข้าไปส่งเสริมด้วยการทำเกษตรแบบ smart farm และ contract farming ด้วยการนำความรู้ด้านต่าง  ๆ เข้าไปแนะนำการใช้เทคโนโลยีน้ำหยด การบริหารจัดการดิน การวัดความชื้นในดิน ในช่วงหน้าแล้งจะมีการทำปั๊มน้ำ การจัดการดินที่ถูกต้อง ด้วยการลงทุนในระยะเริ่มต้น 15,000 บาทต่อไร่ซึ่งทั้งหมดมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งระบบน้ำและดินเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรกรทำให้สามารถต้นทุนลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ แต่หากเกษตรกรที่ไม่ใช่สมาชิกของcontract farming ต้นทุนจะอยู่ที่ 6,000 - 6,500 แต่จะไม่มีการจัดการในระบบน้ำหยดที่ถือว่ามีความสำคัญและช่วยในการบริหารจัดการแปลงการเกษตรที่ดี

"หากทำแบบสมาชิกฟาร์มแม้ว่าการลงทุนจะอยู่ที่ 15,000 บาทต่อไร่แต่ทำให้เราสามารถจัดระบบแปลงได้ดีกว่าและใช้พื้นที่แปลง 3 รอบเพาะปลูกในระยะเวลา 3 - 4 ปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการทำระบบน้ำหยด 560 บาท รายได้ของเกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 85 เปอร์เซ็น - 96 เปอร์เซ็นต์เดิมรายได้  8,000 บาท เพิ่มเป็น 15,000 โดยบริษัทจะรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรฝักละ 3 บาท หรือ 5 บาท ในเกรดเอน้ำหนัก 4 ขีด เกรดบีหรือ 4 ขีดลงมา รับซื้อ 3.6- 4 บาท โดยข้าวโพดที่ปลูกคือไฮบริกซ์ 53 และพันธุ์ซูการ์สตาร์ "       
"เกษตรกรที่จัดการฟาร์มแบบสมาร์ทฟาร์มเชื่อว่าจะได้อะไรที่มากขึ้นอะไรที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแปลง การใช้ยา ตลอดจนรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซันสวีทเป็น 1 ใน 3 ของผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตข้าวโพดหวานของประเทศไทย จากสัดส่วนการผลิต 100,000 - 130,000 ตันต่อปี โดยไทยมีมูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวานประมาณ 7,000 ล้านบาท ต่อปี ทางบริษัทส่งออกข้าวโพดในรูปแบบกระป๋อง  ข้าวโพดหวานแช่แข็ง ช้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศพร้อมรับประทาน (pouch) มีในร้านสะดวกซื้อ 7 - 11 ในภาคเหนือและกทม.บางสาขา สัดส่วนการในส่งออก 80 เปอร์เซ็นต์ 70 ประเทศทั่วโลกลูกค้ากว่า 300 ราย อาทิญี่ปุ่น  เกาหลี ไต้หวัน ยุโรปหรืออียู เยอรมัน สแกนดิเนเวียน แคนาดา  ตะวันออกกลาง เป็นต้น ส่วน 20 เปอร์เซ็นต์บริโภคในประเทศ"

"ความต้องการข้าวโพดแบบนี้มีมากทั้งในต่างประเทศอาทิฝรั่งเศส สหรัฐ แม้ไทยจะส่งออกข้าวโพดหวานมากแต่สหรัฐผลิตมากที่สุดเพราะบริโภคในประเทศ และในปีที่ผ่านมาเราส่งออกข้าวโพดหวาน 6,900 ล้านบาท เราต้องการสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรทั้งสองหมื่นในภาคเหนือ มีการปลูกแบบหมุนเวียน เก็บผลผลิตได้ทุกวันมีการบริหารจัดการที่ดี การฉีดยาฆ่าแมลงจะดูในช่วงเวลาที่เหมาะสม บริษัทจะส่งเสริมการปลูกแต่เมล็ดพันธุ์นำมาจากสองบริษัทคือ"แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์และซินเจนทา"เนื่องจากเราไม่ทำเองเพราะมีความยุ่งยากและไม่ชำนาญ แต่มั่นใจในเมล็ดพันธุ์ของสองบริษัทดังกล่าวที่ประสบความสำเร็จมาแล้วซึ่งมีความหวานอยู่ที่  14 - 16  บิตแต่เมื่อผ่านกระบวนการผลิตและจัดเก็บความหวานจะลดลง 1- 2 บิตคือทุกหนึ่งชั่วโมงลดลงลง 1 บิต เหลืออยู่ที่ 11-12 ดังนั้นการจะเก็บความหวานให้ได้นานกระบวนการผลิตต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว"

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องการจัดการฟาร์มคือการศึกษานอกโรงเรียนหรือกศน.ได้เข้าร่วมกับซันสวีททำหลักสูตรทุกระดับม.ต้นถึงม.ปลายมีวิชาเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มที่จะมีการเรียนจริงและลงแปลงเพื่อศึกษาอย่างแท้จริงมีครูผู้สอนจากซันสวีท หนึ่งในนักเรียนกศน.ที่ได้มาเรียนรู้และอบรมคือนางสาวอรทัย พรหมเดช นักเรียนกศน.ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแม่วาง  อยู่บ้านเลขที่ 67 ม.6 บ้านแม่มุต ต.แม่วิน อ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ บอกว่า ได้เข้าเรียนรู้กับบริษัทซันสวีทเป็นเทอมแรกได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำแปลง ผ่านการอบรบเรื่องต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำการเกษตรและนำมาปฏิบัติจริงแต่ในช่วงที่มีการปลูกในแปลงจริงมีปัญหาสภาพอากาศเนื่องจากฝนตกระยะการเติบโตของต้นกล้าข้าวโพดไม่เสมอกันแต่ก็ต้องดูแลต้นต่อไป ทั้งนี้การปลูกในช่วงแรกทางบริษัทซันสวีทสนับสนุนเมล็ดพันธุ์และยาฆ่าแมลงปลูกตามระบบที่บริษัทกำหนดพร้อมปรับให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และเพิ่งทำเป็นครั้งแรกโดยมีเจ้าหน้าที่มาติดตามอย่างต่อเนื่อง                 

                               ภาพ ... พุทธชาติ แซ่เฮ้ง                                          

 

      

 

โดย countrygirl

 

กลับไปที่ www.oknation.net