วันที่ เสาร์ กันยายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ลับสมองกับข้อสอบวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี ปี๖๐เป็นการสอบประจำปี นักธรรมชั้นตรี ของภิกษุและสามเณรทั่วประเทศพร้อมกันลองคิดตามดูน้ะ เพื่อทดสอบความรู้ชาวพุทธทั่วไป

ปัญหาวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วันเสาร์ที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐

๑. สังคมทุกวันนี้เกิดความวุ่นวาย เพราะขาดคุณธรรมข้อใด ?

๒. สติ แปลว่าอะไร ? เพราะเหตุไรจึงชื่อว่าธรรมมีอุปการะมาก ?

๓. พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ ได้ชื่อว่ารัตนะ เพราะเหตุใด ?

๔. ไตรลักษณ์ ได้แก่อะไรบ้าง ?

๕. ผู้ที่ทำงานไม่สำเร็จผลตามที่มุ่งหมายเพราะขาดคุณธรรมอะไรบ้าง?

๖. ธรรมอันเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี คืออะไร? มีอะไรบ้าง?

๗. คำว่า เจรจาชอบ ในมรรคมีองค์ ๘ นั้น  คือเจรจาอย่างไร?

คิหิปฏิบัติ

๘. มิตรแท้ที่ควรคบ มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง?

๙. อบายมุข ๔ มีอะไรบ้าง ?

๑๐. ดื่มน้ำเมามีโทษอย่างไรบ้าง ?

 

ให้เวลาทำ ๓ ชั่งโมง

อ้างอิง แม่กองธรรมสนามหลวง

 

 

 

โดย กัลยาณมิตตตา

 

กลับไปที่ www.oknation.net