วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สสว. แถลงความสำเร็จและมอบโล่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ปี 2560


 

 

งานแถลงผลความสำเร็จโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด

และพิธีมอบโล่รางวัลและวุฒิบัตรสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด

 

 

วันที่ 21  กันยายน 2560 

ณ โซน B  ชั้น 1  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

 

 

นางสาลินี วังตาล ผอ. สสว. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแถลงผลความสำเร็จโครงการ

พัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ประจำปี 60

โดยมี ผศ.ดร. ดอน อิสรากร ผช.อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (สจล.)  และนางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล รอง ผอ.สถาบันอาหาร  

ให้เกียรติมาร่วมงาน ซึ่งปีนี้ได้มอบโล่รางวัลและวุฒิบัตรให้แก่ผู้ประกอบการจาก 77 จังหวัด

ทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 462 ราย  แบ่งเป็นกลุ่มอาหาร 321 ราย  

และกลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร 231 ราย   เพื่อหวังเป็นต้นแบบธุรกิจและส่งเสริมเศรษฐกิจ

ประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)

โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ภายใต้ความร่วมมือ

กับสถาบันอาหาร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2     

โดยมีทีมนักวินิจฉัยและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จะเข้าสนับสนุนธุรกิจคุณ

ด้วยการให้คำปรึกษา พร้อมกิจกรรมการฝึกอบรม  กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และนำเสนอ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นต้นแบบ

ในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทย  ในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ในกลุ่ม Start Up (ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ ),

กลุ่ม Rising Star (ที่มีศักยภาพในการตลาด) และกลุ่ม Turn Around (ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว) 

ที่อยู่ในภาคธุรกิจบริการ การผลิต การจัดจำหน่าย 

 


ภายในงานแถลงความสำเร็จของโครงการฯ ยังได้มีการเสวนาในหัวข้อความสำเร็จ

ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด และได้มีการจัดแสดงผลงาน

20 ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้นแบบ  ที่ผ่านการอบรม และมีการพัฒนาจนสามารถ

เข้าสู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศได้ด้วย


บริษัท เดริส คอฟฟี่ อินดัสทรี  จำกัด - กลุ่ม Start Up

 

บริษัท บ้านเพลิน ฟู๊ด จำกัด - กลุ่ม Start Up

(ซ้าย) อัญชนา - กลุ่ม Start Up

(ขวา) บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด - กลุ่ม Rising Star

 

 สากลฟาร์ม - กลุ่ม Turn Around

บริษัท อัมพวา อพาร์เทล จำกัด - กลุ่ม Rising Star

 บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด - กลุ่ม Start Up 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตรา ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง - กลุ่ม Turn Around

บริษัท ขนมแม่เอย  เปี๊ยะ แอนด์ พาย (2003) จำกัด  - กลุ่ม Rising Star

บริษัท กรีนเดลี่ ฟู๊ดส์ จำกัด - กลุ่ม Rising Star

บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด - กลุ่ม Rising Star

 บริษัื ภัคร์ฑิลา ไทย เฮอร์เบิล จำกัด - กลุ่ม Rising Star

 บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด - กลุ่ม Rising Star

บริษัท จอมพันธ์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ครัวดอยตุง จำกัด - กลุ่ม Start Up

เจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด

 อัญชนา - กลุ่ม Start Up

บริษัท ซีซีแอนด์พีเอ็น มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง  จำกัด - กลุ่ม Start Up

บริษัท ไวลด์เนเจอร์เชียงใหม่  จำกัด - กลุ่ม Start Up

บริษัท ต. ประถมชัยกิจรุ่งเรือง  จำกัด - กลุ่ม Turn Around

คณะบุคคลสยามพฤกษ์ แฮนดิคราฟท์ - กลุ่ม Rising Star

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุสยาริณฑ์ - กลุ่ม Rising Star

บริษัท บ้านนาทอง  เฮลท์ตี้ แอนด์ สปา จำกัด - กลุ่ม Start Up

เป็นลิปสติกที่ออกแบบได้สวยงามเน้นความเป็นไทย

 จิราเครื่องประดับอินทรีและมุก - กลุ่ม Start Up

เริ่มงาน

โชว์พิเศษ

 การแสดงผลิตภัณฑ์บางส่วน

 การแสดงผลิตภัณฑ์บางส่วน

พ่อหนุ่มคนนี้รู้งานที่สุด   หันมามองกล้่องด้วย

 การแสดงผลิตภัณฑ์บางส่วน

นางสุทธิกานต์  มาสำราญ 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย สสว. 

 

ปีนี้มีผู้ประกอบการได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ 462 ราย

แบ่งเป็นกลุ่มอาหาร 231 ราย ซึ่งเป็น StartUp (ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ) 144 ราย

กลุ่ม Rising Star (ที่มีศักยภาพในการตลาด)  49 ราย

กลุ่ม Turn Around (ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว)  38 ราย 

กลุ่มที่มิใช่ด้านอาหาร 237 ราย เป็น StartUp (ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ) 136 ราย

กลุ่ม Rising Star(ที่มีศักยภาพในการตลาด) 38 ราย

นางสาลินี วังตาล  ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

(ซ้ายไปขวา) นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล รอง ผอ.สถาบันอาหา, นางสาลินี วังตาล ผอ. สสว.,  ผศ.ดร. ดอน อิสรากร ผช.อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 

นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล รอง ผอ.สถาบันอาหา, นางสาลินี วังตาล ผอ. สสว., 

ผศ.ดร. ดอน อิสรากร ผช.อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(สจล.)  ถ่ายภาพร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ในกลุ่ม Start Up,

กลุ่ม Rising Star และกลุ่ม Turn Around ที่อยู่ในภาคธุรกิจบริการ การผลิต

การจัดจำหน่าย  ตามลำดับ

วิไลลักษณ์ ทองเจือ  (ภรรยาของพีท ทองเจือ)

รับโล่รางวัลผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่ม Start Up  (ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ) 

วิไลลักษณ์ และพีท ทองเจือ 

   พีทเหมือนจะกินหัวตากล้อง 555++

 

 

  Joy'Gangster

 

 

 

 

 

 

โดย JoyGangster

 

กลับไปที่ www.oknation.net