วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ลับสมองกับข้อสอบวิชาวินัยบัญัญติ นักธรรมชั้นตรี ปี๖๐


ของคิดหาหาคำตอบดูน้ะ ว่าเรารู้เกี่ยวกับวินัยพระสงฆ์บ้างน้อยแค่ไหน ข้อสอบนี้เป็นข้อนักธรรมชั้นตรี ของพระภิกษุและสามเณร ประจำปี 2560 และเป็นการสอบวิชาสุดท้าย

 

ปัญหาวิชาพระวินัย นักธรรมชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วันจันทร์ที่๒ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๐

๑. นิสสัย และ อกรณียกิจ คือ อะไร ทั้งสองอย่างรวมเรียกว่าอะไร?

๒. อาบัติ คือ อะไร? อาการที่ภิกษุต้องอาบัติ ๖ อย่างนั้น อย่างไหนเสียหายมากที่สุด?

 ๓. สิกขา กับ สิกขาบท ต่างกันอย่างไร?

๔. พูดอย่างไรเรียกว่า อวดอุตตริมนุสสธรรม?

๕. อาบัติไม่มีมูล กำหนดโดยอาการอย่างไร?  โจทด้วยอาบัติไม่มีมูเป็นอาบัติอะไร?

๖. คำว่า มาตุคาม ในสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒ และ ๓ ต่างกันอย่างไร?

๗. ภิกษุต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์ หรืออาบัติปาจิตตีย์ มีวิธีแสดงอาบัติต่างกันอย่างไร?

๘. ในปาจิตตีย์ ภิกษุ ต้องอาบัติเพราะพูดเรื่องจริง มีหรือไม่? เพราะเหตุใด?

๙ง การนุ่งห่มเป็นปริมณฑล คือการนุ่งห่มอย่างไร?

๑๐. ภิกษุฉันพลางพูดพลาง จะต้องอาบัติอะไรหรือไม่?

อ้างอิง 


 

 

 

โดย กัลยาณมิตตตา

 

กลับไปที่ www.oknation.net