วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ครูของแผ่นดินไทย 6


 

 

เมตตา เป็นข้อที่ 1 ในพรหมวิหาร 4

 

เมตตาแปลว่า ความรัก หมายถึง รักที่มุ่งเพื่อปรารถนาดี โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ จึงจะตรงกับคำว่า เมตตาในที่นี้

ถ้าหวังผลตอบแทนจะเป็นเมตตาที่เจือด้วยกิเลส ไม่ตรงต่อเมตตาในพรหมวิหารนี้

 

ลักษณะของเมตตา ควรสร้างความรู้สึกคุมอารมณ์ไว้ตลอดวัน ว่า เราจะเมตตาสงเคราะห์ เพื่อนที่เกิด แก่ เจ็บ ตาย จะ

ไม่สร้างความลำบากให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ความทุกข์ที่เขามี เราก็มีเสมอเขา ความสุขที่เขามี เราก็สบายใจไปกับ

เขา รักผู้อื่นเสมอด้วยรักตนเอง

 

คิอ่านจากที่นี่  http://www.larnbuddhism.com/grammathan/promvihan.html ที่อธิบายถึงพรหมวิหาร 4

ไว้ 

 

หนูอ่านแล้วก็คิดว่า เพราะเราอยู่คนเดียว หรือ เป็นอยู่คนเดียวไม่ได้ กว่าเราจะอยู่ได้ หรือ เป็นได้ ทุกการอยู่ของเรา

และทุกการเป็นของเรา เราต้องอาศัยคนอื่นตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้ว หนูเคยได้ยินคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้าในบ้าน

และใกล้ๆบ้านหนูพูดกับหนูตลอดว่า เราไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิด เพราะฉะนั้น เมื่อเราทำอะไรได้ ทำอะไรเป็น ก็ให้เรา

นึกถึงทุกคนที่ทำให้เราทำได้ ที่ทำให้เราทำเป็นได้ ทั้งหมดทุกคน ทั้งคนที่สนับสนุน และ ไม่สนับสนุน เพราะ

เราต้องเกี่ยวข้องกับทุกคน เราถึงเป็นเราวันนี้ได้

 

 

 

โดย rkii

 

กลับไปที่ www.oknation.net