วันที่ พุธ ตุลาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บันทึกธรรมจักรวาล


     

       บันทึกทางธรรมชาติในเอ็นทรีนี้   ผมเขียนจากการรวบรวมข้อคิดหลากหลาย

   ของธรรมชาติที่เกิดมีด้วยจิตสำนึก  ที่มีการสืบค้น  คิดค้น  ความจริงที่มีอยู่ของโลก

   มนุษย์กับนามธรรม   เพื่อนำมาเสนอให้ทราบในแง่อารมณ์  สติ  และปัญญา ที่สามารถ

   นำไปปฏิบัติและฝึกฝนอย่างรู้เท่าทัน  น่าจะเป็นพลังควบคุมการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า

   และประโยชน์สูงสุด

 

      

      

      

      

      

      

      

         

               ขอขอบคุณ  โอเค  เนชั่น      และท่านผู้อ่านทุกท่าน

โดย เพลงธรรม

 

กลับไปที่ www.oknation.net