วันที่ อังคาร ตุลาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กองทุนวัดบึงประชุมประจำเดือนตุลาคม 60


 

          กองทุนวัดบึง

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 60

 

 

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการกองทุนชุมชนเมืองวัดบึง อาคาร SML ภายในวัดบึงพระลานชัย พระอารามหสวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะ ประธานกรรมการกองทุน ฯ จัดประชุมกองทุน ฯ ครั้งที่ 8 / 2560 ตามระเบียบวาระการประชุม

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนวัดบึง

ครั้งที่ 5 / 2560   วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ณ อาคาร SML ชุมชนวัดบึงพระลานชัย  เวลา 10.00 น. 

 

…………………………

 

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

 ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

                         1.1 ประธานกองทุน ฯ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอาคารหอชมเมือง (รูปโหวด) ความสูง 101 เมตร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มสัญญา วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

                         1.2 ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ มอบวารสาร ฮักคัก@ร้อยเอ็ดฉบับที่ 14 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ให้กับ กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง จำนวน 1 ฉบับ

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เลขานุการกองทุน ฯ)

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง

                        3.1 การจัดทำงบดุลประจำปี 2560 กองทุนชุมชนเมืองวัดบึง (ผ่านเรียบร้อย)

                        3.2 ความคืบหน้า จากการส่งหนังสือ ทวงหนี้เงินกู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กองทุน ฯ จะเดินทางเข้าพบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อสอบถามความคืบหน้าของหนังสือ) ผู้เดินทางเข้าพบ 1. ประธานกองทุน ฯ 2. เหรัญญิกกองทุน ฯ 3. เลขานุการกองทุน ฯ

                        3.3 ความคืบหน้า โครงการมอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิกกองทุน ฯ ที่มีวินัยทางการเงินดีเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ (เลขานุการ - เหรัญญิก ฯ )

 

ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานฐานะทางการเงินของกองทุน ฯ  (เหรัญญิก)

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                         5.1 การจัดสรรเงินคืนกรรมการและสมาชิกกองทุน ฯ

 

 ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ

                         6.1 การประดับตกแต่งและปลูกดอกดาวเรืองเขตพื้นที่ชุมชนวัดบึง ถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ

 

ระเบียบวาระที่ 7  สรุปการประชุม (เลขานุการ)

 

ปิดประชุมเวลา………น.

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net