วันที่ พุธ ตุลาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำดีเพื่อพ่อ..นศท.ดีเด่น


ตั้งแต่ปี 2558  ความเป็นผู้นำก็ปรากฏ... .

ครูฝึกวิชาทหาร....หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.15

ได้พบได้เห็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือนักศึกษาวิชาทหาร

อนุพงษ์  สินเขียว จึงมอบหมายให้ ทำหน้าที่ผู้นำในการสวดมนต์ อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นในปี 2560 นี้

นายอนุพงษ์  สินเขียว  นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

หัวหน้ากองพันนักศึกษาวิชาทหาร

ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ เลือกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

ปฏิบัติหน้าที่นำสวดมนต์เป็นประจำทุกวันอังคาร

ในการฝึกอบรมวิชาทหาร ณ  ค่ายรามราชนิเวศฯ (วังบ้านปืน)

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

…ปีนี้นักศึกษาวิชาทหารอนุพงษ์  สินเขียว ได้รับเกียรติ ยืนต่อหน้าไมโครโฟน เพียงคนเดียว

เปล่งวาจากล่าวนำบทสวดมนต์

ในพิธีการเปิดการฝึกและประดับเลขชั้นปี ประดับเครื่องหมายร.ด.จิตอาสา

 

และไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปี 2560

 

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณพลทหารบกที่ 15

 

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ในพิธีหลังจากที่นายอนุพงษ์  สินเขียว   หัวหน้ากองพันนักศึกษาวิชาทหาร

 

ได้รับเกียรติให้เป็นผู้นำกล่าวนำคำไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

 

หลังจากนั้น

 

ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 15 มอบทุนการศึกษา

ให้นักศึกษาวิชาทหารให้กับนักศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

ต่อจากนั้นมอบรางวัลสถานศึกษาดีเด่น

มอบรางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น

มอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น

มอบรางวัลครูฝึกดีเด่น

และปีนี้นักศึกษาวิชาทหาร อนุพงษ์  สินเขียว

ได้รับการคัดเลือกจากครูฝึกให้เป็นนักศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ .นักศึกษาวิชาทหารอนุพงษ์  สินเขียว

นักศึกษา รางวัลวัฒนคุณาธร. นักเรียนต้นแบบที่ทำดีเพื่อพ่อ..ของแผ่นดิน

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net