วันที่ อังคาร ตุลาคม 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หนังสือ “ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า ‘เรารักในหลวง’ ” 

 

“ประชาชนจึงควรสำรวจตรวจสอบพิจารณาและพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ตั้งแต่มีกำลังความตั้งใจช่วยเหลือร่วมมือ กำลังความเพียรพยายาม กำลังความรู้ความสามารถ ที่พร้อมจะร่วมทำงาน ร่วมดูแลรักษา ร่วมใช้ร่วมได้ประโยชน์จากโครงการหรือกิจการงานนั้นๆ

..........................

เมื่อทำดังว่ามานี้ ความอาลัยรักภักดี ที่แสดงกันต่างๆ มากมาย จึงจะเป็นของจริงจังมีความหมาย มิใช่เป็นของเสียหายหรือสูญเปล่า”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ใน “ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า ‘เรารักในหลวง’ ”

♥♥ อ่านฉบับเต็ม http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/Honouring-the-Claim-We-Love-the-King-Bilingual-600317.pdf


 

โดย เสดพีร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net