วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“สุนัขขาว” เห่า พระพุทธองค์


.

          ภาพสลักหนึ่ง บนหน้าบันกูฑุ (วงเกือกม้า) ส่วนล่าง ศิลปะแบบคันธาระ - กุษาณะ ในราวพุทธศตวรรษที่ 7 บอกเล่าเรื่องราว “พุทธประวัติ” (The life of the Buddha) ตามศิลปะนิยมในคติของนิกาย “สรวาสติวาท” ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ทางภาคเหนือและทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย (ปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถานและอัฟกานิสถาน) โดยมี “พระเจ้ากนิษกะ” (พ.ศ. 621 - 644) แห่งราชวงศ์กุษาณะ (kushan dynasty) เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของนิกายนี้ 
.
.
          *** เมื่อครั้งหนึ่งในระหว่างการเสด็จบิณฑบาตในเมืองสาวัตถี พระพุทธเจ้าโดนสุนัขขาวตัวหนึ่งเห่าหอนใส่ จึงตรัสขึ้นมาอยู่ชัดเจนว่า “ท่านโตเทยะพราหมณ์ เมื่อก่อนเมื่อตอนที่ยังมีชีวิต ท่านก็ด่าว่าเรา ครั้นเมื่อตายไปเกิดเป็นสุนัขแล้ว ยังมาเห่าใส่เราอีกหรือ...” 
...
          ฝ่าย “ศุภมานพ” บุตรของโตเทยะพราหมณ์ ได้ยินเข้าก็บังเกิดความไม่เข้าใจ คิดหาไปว่าพระพุทธเจ้าได้ดูถูกพ่อของตนที่ตายไปแล้ว ว่ามาเกิดมาเป็นสุนัข 
...

.
          “พระองค์รู้ได้อย่างไร ว่าสุนัขขาวนั้นเป็นบิดาข้า จึงตรัสดูถูกเช่นนั้น”
.... 
           พระพุทธองค์ จึงได้แสดงการพิสูจน์ ทรงขอให้ศุภมานพเอาสุนัขขาวตัวนั้นไปอาบน้ำ แล้วให้เลี้ยงอาหารอย่างดี เมื่อสุนัขขาวกินอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้ว พระองค์จะทำให้สุนัขขาวนั้นระลึกชาติได้ 
...
           ศุภมานพทำตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำ เกิดเป็นอัศจรรย์เมื่อสุนัขขาวมีอาการ กระสับกระส่าย แล้วก็พลันวิ่งไปยังมุมหนึ่งในอาณาเขตของบ้าน เอาเท้าตะกุยขุดดินจนเป็นหลุม มีทรัพย์สินที่โตเทยะพราหมณ์เคยฝังเอาไว้ก่อนตาย ทั้งถาดทองคำ รองเท้าทองคำ ร่มทองคำ และอื่น ๆ อีกมาก โดยไม่ได้บอกบุตรชาย
.
           เมื่อศุภมานพ เห็นสมบัติในหลุมมากมาย ให้เชื่อว่าบิดาของตนนั้นได้กลับมาเกิดเป็นสุนัขขาวจริงแท้ จึงสามารถระลึกชาติได้ ดังพุทธวาจา
.... 
          พระพุทธองค์ตรัสว่า “.. โตเทยะพราหมณ์นั้นเป็นคนที่มีความตระหนี่ขี้เหนียว ละโมบในสมบัติพัสถาน มีทรัพย์สินศฤงคารมาก แต่ไม่เคยมีศรัทธา ไม่เคยประกอบกรรมดี เป็นคนมิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นชอบอยู่เสมอ พระพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสั่งสอนเมื่อครั้งยังมีชีวิตหลายครั้ง แต่ก็ถูกขับไล่ไสส่งด้วยวาจาหยาบคายอยู่เสมอ 
..

.
          ...แต่ด้วยเพราะเป็นคนมัวเมาลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติไม่ได้คิดการกระทำบุญกุศลไว้ เมื่อโตเทยะพราหมณ์สิ้นชีวิตลง จึงกลับมาเกิดเป็นสุนัขขาวในบ้านของตน เพื่อเฝ้าทรัพย์สมบัติในชาติก่อน ที่แม้แต่ตัวเองในชาติภพใหม่นี้ก็ได้ลืมเลือนไปแล้ว 
..

.
          ...ถึงเก็บสะสมทรัพย์สมบัติไว้ได้มากมาย แต่ถ้าไม่คิดการกุศลสร้างผลบุญแก่โลก .. .ไม่ว่าจะเป็นชาติไหน ๆ ก็ไม่ได้ใช้หรอก...”

โดย ศุภศรุต

 

กลับไปที่ www.oknation.net