วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

PLC ตอนปิดกล่องชอล์ก


กล่อง [กฺล่อง] น. ภาชนะใส่สิ่งของรูปกลมหรือเหลี่ยมมีฝาปิด,

                         สิ่งที่ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผื่นผ้าขนาดเล็ก มีลิ้นชักเข้าออกได้ สำหรับบรรจุไม้ขีดไฟ

เรียกว่ากล่องไม้ขีดไฟ, กลักไม้ขีดไฟ ก็เรียก.

กล่องเสียง  น.อวัยวะสำคัญในการเปล่งเสียงพูด ตั้งอยู่บริเวณส่วนบน ของหลอดลม.

กลอน ๑ [กฺลอน] น.  ไม้ขัดประตูหน้าต่าง, ดาล,เครื่องสลักประตูหน้าต่าง;

                            ไม้ที่พาดบนแปสำหรับวางเครื่องมุงหลังคาจาก เป็นต้น.

กลอน ๒  น. คำประพันธ์ซึ่งแต่เดิมเรียกคำเรียงที่มีสัมผัส ทั่วไป จะเป็น โคลง  ฉันท์ กาพย์ หรือร่าย

                     ก็ตาม เช่นในคำว่า ชุมนุมตำรากลอน ,ครั้นเรียกเฉพาะคำประพันธ์เฉพาะอย่าง โคลง

                   ฉันท์  กาพย์  ร่าย แล้วคำประพันธ์นอกนี้อีกอย่างหนึ่งจึงเรียกว่า

                  กลอนเป็นลำนำ สำหรับขับร้องบ้าง    คือบทละคร สักวา  เสภา บทดอกสร้อย ,

                 เป็นเพลงสำหรับอ่านบ้าง คือกลอนเพลงยาว หรือกลอนตลาด.

กลอนด้น  น. คำกลอนที่ว่าดะไป ไม่คำนึงถึงหลักสัมผัส.

กลอนตลาด  น.  คำกลอนสามัญ  โดยมากเป็นกลอน ๘ เช่น กลอนนิราศ  นิทานคำกลอน.

กลอนบทละคร  น. กลอนเล่าเรื่อง ใช้เป็นบทแสดง วรรคแรกจะขึ้นต้นด้วย

                           เมื่อนั้น   บัดนั้น   หรือมาจะกล่าวบทไป

กลอนเพลงยาว   น. กลอนที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงความรัก หรือเล่าสู่กันฟัง เป็นต้น

                             ขึ้นต้นด้วยวรรครับหรือวรรคที่ ๒ ของบท.

กลอนลิลิต  น.  คำกลอนที่แต่งอย่างร่าย.

กลอนสด  น.  กลอนที่ผูกและกล่าวขึ้นในปัจจุบัน โดยไม่ได้คิดมาก่อน.

กลอนสวด  น.  กลอนที่อ่านเป็นทำนองสวด  แต่งเป็นกาพย์ยานี ๑๑  หรือกาพย์ฉบัง ๑๖

                      และ กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ ข้อความที่แต่งเป็นเรื่องศาสนา

กลอนสุภาพ  น.  กลอนเพลงยาว บางครั้งเรียก กลอนตลาด.

ช็อก  น.  สภาวะที่ร่างกายเสียเลือดจนความดันเลือดต่ำมาก  หรือกระทบจิตใจอย่างรุนแรง

             หรือถูกกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เป็นต้น จนทำให้เป็นลมหรือหมดสติในทันที (อ.shock).

ชอล์ก  ๑  น.  ชื่อแร่ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย แคลเซียมคาร์บอเนต มีซิลิกาปนอยู่เล็กน้อย เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

                    โดยการรวมตัวของหินปูนจากซากสัตว์  พืช และเปลือกหอยในทะเล, ดินสอพอง ก็เรียก. (อ. shalk)

 

ชอล์ก  ๒  น.   เครื่องเขียนกระดานดำชนิดหนึ่ง ที่เป็นสีขาว  ทำจาก แคลเซียมซัลเฟต  ซึ่งได้จาก

                    เกลือจืดหรือยิปซั่ม ผสมน้ำ, ที่มีสีอื่นๆ ผสมด้วยดินสีหรือสีสำเร็จรูป เรียกว่า. ชอล์กสี (อ. shalk) 

 

ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณพิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ. : นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์. ๒๕๔๖

 

หลังจากสอบปลายภาคเรียนเสร็จแล้ว

ยังมีเวลาเหลือๆ

จึงขับรถไโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งเพื่อ ปิดกล่องชอล์ก

ให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ แต่

ผิดหวัง

เพราะ

นักเรียน ป.๖ กำลังฝึกซ้อมกีฬาเพื่อไปแข่งขันระดับจังหวัด

จึงเปลี่ยนใจนัดหมายกับครูป.๕ เพื่อปิดกล่องชอล์กกับนักเรียน ป.๕

ด้วยการให้นักเรียนเขียนกลอนนิทานแล้วอ่านกลอนนิทานอาทิ กระต่ายกับเต่า  กบเลือกนาย

นักเรียนสนุกสนานกันพอสมควร

มีข้อค้นพบมากมาย

อาทิ นักเรียนอ่านเว้นวรรค ไม่ถูกต้อง

อ่านตกหล่น อ่านตู่คำ

อ่านข้าม

ฯลฯ

แล้ววันหลังต้องยกคลินิกหมอภาษา ไปปรับปรุงโอกาสต่อไปแล้วจะเขียนเล่าให้ฟังวันต่อไปนะครับ

สิงหาคุณ

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net