วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หญ้าแฝก กับ ร.ด.จิตอาสา


 

แฝก , แผกหอม   น.  ชื่อไม่ล้มลุกชนิด  Vetiveria  Zizanioides  (L .) Nash  ในวงศ์ Graminee

                             ใบใข้มุงหลังคา  รากใช้ทำยาได้.

 

 

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่3 จำนวน 75 คน  วิ่งลงจากรถบัส ของค่ายรามราชนิเวศน์

เดินทางถึงวัดประดิษฐ์   นศท.เหล่านี้สมัครใจ ไปช่วยชุมชน บ้านหม้อ

ปลูกหญ้าแฝกริมแม่น้ำเพชรบุรี  ช่วงอำเภอเมืองเพชรบุรี

มีประชาชนมาร่วมงานพร้อมทั้งทำพิธีเปิด ฝนฟ้าเป็นใจโปรยปรายพาชุ่มฉ่ำ

นักศึกษารับกล้าหญ้าแฝกไปลงพื้นที่ปลูกริมแม่น้ำ พื้นดินเปียกแฉะ

แต่ไม่เป็นไร

ทำดีทำด้วยห้วใจ

กลับไปซักไปล้างแบบชิวๆ

ทุกคนถึงบ้านด้วยความปลอดภัย...และสุขใจ ที่ลำน้ำเพชรบุรี

จะไม่กัดเซาะตลิงริมแม่น้ำอีกแล้ว

 

เมื่อปลูกหญ้า..ทำให้คิดถึงสำนวนที่เกี่ยวกับหญ้า..

อาทิ

หญ้าปากคอก๑  (สำ)  ว.  สะดวก,ง่าย,ไม่มีอะไรยุ่งยาก  เช่น  นี่เป็นเรื่องหญ้าปากคอก.

หนอนบ่อนไส้  (สำ)  น. ฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาทำทีเป็นพวกเพื่อบ่อนทำลาย

หนอนหนังสือ  (สำ) น. คนที่ชอบหมกหมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือ.

 

 ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณพิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ. : นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์. ๒๕๔๖

สิงหาคุณ

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net