วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2560

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รู้จักเมืองไทยจากป้าย R ลงทะเบียนจดหมาย-พัสดุ .. กระนวน และประวัติ


 

แม่ฉันเป็นนักสะสมสารพัด .. รวมทั้งป้าย R - registered

 

แม่ยกป้าย R สะสมเล่มนี้ให้ฉัน

ฉันจะนำมาลงแบ่งกันชมกับคุณนะคะ

 

 

R - registered คือ ลงทะเบียน จดหมาย พัสดุ

เพื่อป้องกันการสูญหาย และสามารถติดตามจดหมาย

หรือพัสดุ ที่ส่งทางไปรษณีย์ได้ค่ะ

 

Related image

 อำเภอกระนวน

 

กระนวน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น 

รหัสไปรษณีย์ 40170

คำขวัญ อ.กระนวน กระนวนแดนดินถิ่นเกษตร เขตปลูกอ้อย ร้อยต่อยางพารา ศูนย์กลางการค้า พัฒนาคุณธรรม ลือล้ำบุญบั้งไฟ เที่ยวบ๋าหลวงตาดโตนใส รวมน้ำใจถิ่นคนดี

 

อำเภอกระนวน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโนนสะอาด อำเภอกุมภวาปี (จังหวัดอุดรธานี) และอำเภอท่าคันโท (จังหวัดกาฬสินธุ์)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอห้วยเม็ก (จังหวัดกาฬสินธุ์)

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอชื่นชม (จังหวัดมหาสารคาม) และอำเภอซำสูง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอน้ำพอง

ขอบคุณ วิกิพีเดีย

 

อ.กระนวน จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491  โดยรวมเอาเขตการปกครองของตำบลกระนวน และ ต.บ้านโนน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น แยกเป็นเขตการปกครอง "กิ่งอำเภอ" 

เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ตำบลทั้งสอง อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอน้ำพองมาก การคมนาคมไม่สะดวก และมีโจรผู้ร้ายชุกชุม ประชาชนเดือนร้อนประสบปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

นายเลื่อน นิลประพันธ์ ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอน้ำพองขณะนั้น จึงได้ประชุมราษฎรข้าราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของตำบลกระนวน และตำบลบ้านโนน 

มีมติให้ขอแยกเขตปกครองของทั้งสองตำบล จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอกระนวน และกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งของตัวที่ว่าการกิ่งอำเภอ 

ต่อมาปี พ.ศ. 2494 ได้มีการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ และสถานีตำรวจ

ตัดความมาจาก เว็บ อำเภอกระนวน

ขอบคุณ เว็บ อำเภอกระนวน

 

สวัสดิ์สิริศนิวาร สิริมานรมเยศนะคะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net